העמותה‏ > ‏

יומן העמותה - פגישות ואירועים

היומן מפרט את מועדי פגישות וועד העמותה והאסיפה הכללית, ופרטים על סדר היום.
חברי העמותה מוזמנים להצטרף כצופים לפגישות הוועד, בתאום מראש עם היו"ריות או המזכיר.