בחירות 2012

לחברי הקהילה שלום,

באסיפת העמותה הקרובה,  שתכונס ביום ראשון  14-10-2012 (בשבוע שלאחר החזרה מחופשת חג סוכות),  יתקיימו בחירות לוועד העמותה ולוועדת בקורת. השיטה לפיה ייבחר הועד וועדת בקורת תיקבע ע"י האסיפה באותו מעמד.

 השיטה לפיה ייבחרו חברי הועד וחברי ועדת בקורת תיקבע ע"י האסיפה באותו מעמד.

רק חברי העמותה רשאים להצביע ו/או להציע מועמדות. רק הורה לילד בבית הספר רשאי ומוזמן להצטרף לעמותה.

מי שרוצה להיות חבר עמותה צריך  למלא טופס הצטרפות לעמותה ולמוסרו  במזכירות. לנחותכם, מצורף למייל זה טופס הצטרפות.

 

כל מי שמעוניין להיות חבר בועד העמותה/ועדת בקורת (כולל חברים נוכחיים המעונינים להמשיך ולתרום) מתבקש לשלוח אימייל בנדון לשני חברי ועדת הבחירות מטעם ועד העמותה,
מירב חביב (meravhav@smile.net.il)
וגלעד קורן (korengi@gmail.com).

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום ראשון, 23-9-2012.

רשימת המועמדים תפורסם לפחות עשרה ימים לפני האסיפה.
הועד מציע  את השיטה הבאה לפיה יבחרו חברי הועד וועדת ביקורת (יובא לאשור האסיפה):

 (בכל מקום שכתוב ועד העמותה הכוונה גם לועדת בקורת לפי העניין)

 

1.      הבחירות תהיינה חשאיות.

2.      הגבלת מספר חברי ועד העמותה – 
המלצת הועד הינה שהאספה תבחר בין

"הגבלת מספר חברי העמותה ל- 18" ,

 ובין

"לא להגביל כלל את מספר חברי ועד העמותה"

 

הצעות נוספות להגבלת מספר חברי הועד שיועלו על ידי חברי העמותה יועלו גם הן להצבעה.

(לגבי ועדת ביקורת המלצת הועד היא להגביל את מספר חברי ועדת הבקורת לשלשה)


3.         שיטת הבחירות– כל חבר אסיפה יקבל פתק ובו רשימת המועמדים ויסמן "V" ליד המועמדים בהם הוא בוחר. מועמד צריך לקבל לפחות 10% מקולות המצביעים כדי להבחר 
(אלא אם נבחר במסגרת השריון לותיקים וחדשים כמתואר בתקנון).
  


4.      ההצבעה תתבצע ע"י שלשול פתקים לקלפי.


5.      ועדת קלפי (מורכבת משלשה מתנדבים שיתנדבו באסיפה) תבצע את ספירת הקולות ותקבע את התוצאות.


תודה,

גלעד קורן,

מירב חביב

ועדת בחירות מטעם ועד העמותה

 

ראו קבצים המצורפים למטה: 

1.      טופס הצטרפות לעמותה

2.      הסבר על תפקידי ועד העמותה ותפקידי ועדת בקורת של העמותה

3.     נוהל הבחירות המופרט ודוגמת כרטיס הצבעה

4.   רשימת המועמדים
 

Ċ
טל מוזס,
3 באוק׳ 2012, 3:03
Ċ
טל מוזס,
6 בספט׳ 2012, 12:42
Ċ
טל מוזס,
3 באוק׳ 2012, 3:42
ĉ
טל מוזס,
6 בספט׳ 2012, 12:42