בחירות 2013

חברי קהילה יקרים!

 

אנו שמחים להודיע כי הסכם עם צוות המורים אושר ברוב קולות באסיפת העמותה.

 

כמו כן, בבחירות לועד העמותה ולועדת הביקורת של העמותה נבחרו כל המועמדים.

 

להן שמות חברי ועד העמותה הנכנס  וחברי ועדת בקורת (של העמותה) הנכנסת:

 

ועד העמותה: 

 

אלדר סיגל

בן ארי יובל

ברנר סטלה

דרורי עמית

חיימוביץ דני

כהן אריאל

פנחסי שרה

סולוז׳ון דליה

קורן גלעד

רסין גליה

שטמר עינת

שנקלר אריק

תישבי מיכל

 

 

לועדת הביקורת נבחרו:

 

אנדריאה סיון

נטלי גיל

 

בברכת שנת עשייה פוריה

 

סטלה ברנר,

יו״ר ועד העמותה


בית הספר הדמוקרטי הוד השרון

ע.ר. 58-035455-3

לפי סעיף    6    לתקנון העמותה הרינו להודיעכם על

אסיפת עמותה

שתתקיים ביום חמישי, ה –26.12.13  שעה 20:30

בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

 על סדר היום 

1.                  אישור הסכם העסקה עם הצוות. (טיוטת ההסכם מצורפת)

2.                  בחירות לוועד העמותה ולוועדת ביקורת של העמותה


מועמדת לועדת ביקורת של העמותה:

o        נטלי גיל

o        אנדראה סיוון


 המועמדים לוועד העמותה הם:

o        סיגל אלדר

o        יובל בן ארי

o        סטלה ברנר

o        מיכל תישבי

o        עמית דרורי 

o        דני חיימוביץ

o        אריאל כהן

o        דליה סולוז'ון

o        גלעד קורן

o        גליה רסין

o        שרה פנחסי

o        עינת שטמר

o        אריק שנקלר

 

במידה ולא יהיה מנין חוקי לקיום האסיפה בשעה הנקובה תידחה האסיפה בחצי שעה עת תיפתח האסיפה בכל מקרה, יהיה מספר הנוכחים אשר יהיה.

 

הורים שיגיעו וטרם מלאו טופס הצטרפות לעמותה יתבקשו לעשות כן עם הגיעם לאסיפה.

 

 

                                                                           ______________

                                                                            סטלה ברנר, יו"ר