בחירות 2015

פרוטוקול מאסיפה כללית של עמותת בית הספר הדמוקרטי הוד השרון (ע"ר) (להלן – העמותה) שמספרה 580354553 אשר התקיימה ביום  25.11.2015

המשתתפים המהווים מניין חוקי

 אסיפת עמותה כללית

על סדר היום

1)       בחירת חברי ועד עמותה

2)       בחירת חברי ועדת ביקורת

3)     תוכנית השאלת ספרי לימוד

גלעד קורן, מזכיר העמותה – הציג את הדברים שעל סדר היום.

בעניין פרוייקט השאלת הספרים. יש להחליט אם כדאי לביה"ס להצטרף לפרוייקט זה של משרד החינוך. ידוע שבעיקר בכיתות א-ד משתמשים בחוברות עבודה שכותבים בהן. אם ביה"ס יכנס לתוכנית הוא ירכוש חוברות אלה.
נאמר שיחל דיון ותתקבל החלטה בפורום של הנהלת בית ספר הנהגת הורים והועד.

גלעד הסביר על אופי הבחירות ועל התקנון.
כיוון שיש יותר מ-18 מועמדים יתקיימו בחירות חשאיות.ה-18 שיקבלו את מירב הקולות – יבחרו. יש גם אחוז חסימה – חייבים לפחות מ-10% מקולות הנוכחים באסיפה.
אם יהיו אותו מספר קולות – לקולות הנמוכים יותר – תהיה אסיפה נוספת להחליט מה עושים במקרה כזה.

יובל בן-ארי דיווח על פעילות הועד. ציין שהשנה יפתח הסכם השכר עם המורים. על העבודה הכרוכה בכך. הקושי. הרגישות הנדרשת. המאמץ ועוד.
כל חבר/ה מן המועמדים הציג עצמו ואמר בקיצור, במה מעוניין לתרום ומה נמצא בראש סדר היום, לדעתו.

ההצבעה לחברי ועדת ביקורת הייתה גלויה משום שרק שניים העמידו עצמם לבחירה.
ההצבעה לחברי העמותה הייתה חשאית.

חברי ועדת ביקורת הם:

דרורי עמית
ישק בועז

חברי ועד עמותה (עפ"י סדר א-ב)

אלדר מילי
ברבי ברק
חיים אורית
לוינובסקי שי
לנצנר נועה
מגבר שלי
מוזס טל
מישקין חגית
נוחי עליזה
נירהוד-שטמר עינת
נפתלי סיגל
סולז'ון דליה
ספוזניק נעה
פלאי אבינעם
קורן גלעד
שדות הדס
שטיינהרדט אלה
שפירא יובל

השתתפו בהצבעה 37 איש. הפתקים נספרו ע"י קרסניק גלית, עמית הולנברג וגלעד קורן

רושמת הדברים: מיקי סופרין – מנהלנית העמותה