ועדות בית הספר

 
 
בבית הספר פועלות וועדות בהן משתתפים תלמידים, מורים והורים והן אלה שאחראיות בפועל על ניהול החיים השוטפים בבית הספר.  כל הועדות (מלבד ועדת חינוך) יפעלו ביום שני בשעה השנייה.

בימי ההתנסות בראשית השנה מוזמנים הילדים להכיר את הועדות השונות ולהצטרף אליהן.

הוועדות השונות אחראיות כל אחת בתחומה, ליזום, להמליץ, לבדוק ולהפעיל דברים חדשים לרווחת בית הספר, ליישם ולבצע את ההחלטות שהתקבלו על ידי הקהילה (תלמידים, צוות והורים) בפרלמנט. 

בכל ועדה חבר צוות אחד או יותר שתפקידו/ם לרכז ולהנחות את פעילות הועדה. 
שמות חברי הועדות וחברי הצוות המנחים ומרכזים אותן מופיעים במצגת "פרלמנט ועדות":

פרלמנט ועדות


הועדות מופיעות ברשימה זו על פי סדר הא"ב ולא על פי סדר חשיבותן.

 
ועדת אירועים
תפקיד הוועדה הוא לתכנן ולהוציא לפועל את האירועים הבית-ספריים והקהילתיים הנערכים בבית הספר. ועדת אירועים מתכנסת אחת לשבוע בשעת ועדות ומרכזים ולפני אירועים קהילתיים עפ"י הצורך.
 
 
ועדת ביקורים
הוועדה מורכבת מאנשי צוות, ילדים/ות והורים, ותפקידה ללוות סיורים של קבוצות ויחידים המתעניינים בבית הספר: הורים מתעניינים בסיורים מאורגנים לקראת רישום ילדיהם לגן ולביה"ס, תלמידים/ות העולים לחטיבת הביניים בימים פתוחים, ומבקרים שונים המתאמים ביקור היכרות בביה"ס.
הוועדה מתכנסת מס' פעמים במהלך השנה.
 

ועדת ביקורת
תפקידה של ועדת ביקורת לבחון את תפקוד מוסדות בית הספר, על כל ההיבטים החוקתיים, את אופן מילוי תפקידם, ואת עמידתם במשימות על פי התקנונים.

כל חברי וחברות הקהילה- צוות, ילדים/ות והורים מוזמנים לפנות לועדת ביקורת בכל נושא שלדעתכם קשור להתנהלות לא תקינה של מוסדות בית הספר מול החוקה או חוקי הפרלמנט.ניתן לפנות גם בעילום שם באמצעות מעטפה סגורה דרך מזכירות בית הספר.

כתובת המייל שלנו: bikoret.hhds@gmail.com

 
ועדת גישור
מטרת הגישור היא לסייע לאנשים שנמצאים במצב של קונפליקט לשנות את איכות היחסים ביניהם בתוך הקונפליקט משליליים והרסניים לחיובים ובונים. בתהליך הגישור רואים ושומעים את כל הצדדים, ומנסים להגיע להבנות משותפות. אנחנו מציעים את שירותינו כמגשרים לכל חברי הקהילה שמעוניינים להשתמש בהם.
ועדת גישור בית ספרית פועלת 3 פעמים בשבוע בשעת ועדות ומרכזים ובמסגרת הועדות החטיבתיות.
 
 
הגוף היחיד בביה"ס המוסמך להפעיל סנקציות. צוותי הוועדה פועלים בהרכב של שני ילדים/ות ומבוגר. 
נושאים המגיעים לדיון מיידי בוז"ח הם אלימות חמורה (פיזית או מילולית) ועבירות בטיחות. כמו כן, מגיעים לדיון בוז"ח כל נושא או בעיה שלא נפתרו בגישור, או שהצדדים לא הגיעו להסכם לשביעות רצונם. 

הוועדה מפעילה סנקציות על פי רשימת מדרג שאושרה בפרלמנט. 

צוותי העבודה של הוועדה מכנסים את הצדדים בהתאם לתלונות שהוגשו לוועדה. הצדדים יכולים להסביר את שאירע לטענתם. על פי הצורך יוזמנו עדים/ות. לאחר מכן מתבקשים הצדדים לצאת וחברי הצוות יקיימו דיון. לבסוף מוזמנים הצדדים לחזור ונמסרת החלטת הוועדה. 

כל דיוני וז"ח מתבצעים בצורה ממוחשבת ובכל דיון משמעתי נרשם פרוטוקול ובסיומו נשלחים עדכונים ממוחשבים לחונכים האישיים. 

ועדת זכויות וחובות פועלת 3 ימים בשבוע ומופעלת ע"י 10 צוותי עבודה בשעת ועדות ומרכזים ובשעות יעודיות לפעילות הוועדה.הוועדה דנה בנושאים פדגוגיים וחברתיים המועלים לדיון על ידי חברי הוועדה ומשמשת כגוף מייעץ לצוות בית הספר. באפשרותה לקדם יוזמות בוועדות השונות ודרך הצעות לפרלמנט.

בוועדה משתתפים נציגי צוות בית הספר והורים. מפגשי הוועדה מתקיימים אחת ל- 6 שבועות בשעות אחה"צ או הערב. אורית תשמח להחלפה בתפקיד הריכוז במהלך השנה.

 

ועדת טיולים
חברי וחברות הוועדה מחליטים לגבי אזורי ומסלולי הטיול של החטיבות השונות; בחירת המוזיאונים ונושאי הפעילות; ארגון ימי קהילה מחוץ לביה"ס (יום ניקוי חופים,יום צעדה,טיול משפחות); הכנת הטיולים – בחירת מועדי טיולים, ייצוג ודיווח לחטיבות על החלטות הוועדה, העברת חומר רקע בחטיבות לפני יציאה (מוזיאונים, טיולים, ימי קהילה), ארגון הלוגיסטיקה של הטיול (במידת האפשר); בדיקת ציוד לפני טיולים (תיק עזרה ראשונה, ג'ריקנים, אישורים, תיק טיולים); עריכת משובים אחרי כל יציאה שאורגנה על ידי הוועדה; עריכת שאלונים/משובים משנה לשנה בחטיבות.

ועדת טיולים מתכנסת אחת לשבוע בשעת ועדות ומרכזים.

 

ועדת מערכת
ועדת מערכת תעסוק ביישום תפיסת הלמידה של בית הספר באורח החיים היום יומי, הכוללת קורסים, מפגשים, מרכזים, ועדות, השגחה בחצר, ועוד. היא זו שקובעת סדרי עדיפות בנושאי למידה ובחלוקת משאבי המערכת, בהתייחסות לצרכים, בקשות ורצונות תלמידים ומורים. בנוסף, חברי הועדה יעסקו בהכנות לקראת ההרכבה של המערכת של השנה הבאה.   ועדת מערכת היא ועדה חדשה בבית הספר. חבריה ישפיעו על אופי הפעילות שלה. בואו לקחת חלק ביצירה ובנייה של הועדה!

 

ועדת ספורט
הוועדה אחראית על ניהול אירועי הספורט בבית הספר, על ציוד הספורט ועל השימוש בו מחוץ לשיעורי הספורט למיניהם.

 

ועדת ערעורים
ועדת ערעורים היא הגוף שניתן לפנות אליו בכל דבר או עניין שיש עליו אי הסכמות ואי הבנות והיא תשמש כגוף המכריע באופן סופי. הוועדה משמשת הערכאה הבית-ספרית העליונה לכל דבר ועניין ביחס לכל סוגיה ולכל חבר בקהילת ביה"ס, למעט בסוגיות של יחסי עבודה.

ועדת ערעורים היא הגוף היחיד המוסמך לפסול החלטה או חוק של  הפרלמנט על רקע היותו נוגד את החוקה.   ועדת ערעורים מתכנסת פעם בשבוע בשעת ועדות ומרכזים.

 

ועדת פרלמנט
ועדת פרלמנט קובעת את סדר הנושאים שיועלו לדיון בישיבות הפרלמנט ומנהלת את ישיבות הפרלמנט.

הוועדה מקבלת מחברי הקהילה את הצעותיהם לדיון. במהלך ישיבת הוועדה, דנה הוועדה ומחליטה האם יש מקום להעלות את ההצעה לפרלמנט. אם יש צורך, יוזמן מציע ההצעה להסביר את הצעתו בפני הוועדה. הצעות הנוגעות לארגון אירועים או ליוזמות יועברו לוועדת אירועים או לחונכים. הצעות המבקשות לחוקק חוק העובר על חוקי המדינה יידחו, והצעות מתאימות יועלו לדיון או להצבעה בישיבת הפרלמנט. את דיוני הוועדה מנהל יו"ר המתחלף מדי שבוע בתורנות בין הילדים חברי הוועדה.

הוועדה מפרסמת את ההצעות ואת החלטות הפרלמנט על לוח המודעות וכן באתר בית הספר.

חברי הוועדה מארגנים את האולם ומודיעים על תחילת ישיבת הפרלמנט. במהלך הפרלמנט חברי הוועדה אחראים על ניהול הישיבה, רישום רשות דיבור, חלוקת אזהרות למפריעים, סגירת הדלתות לאחר חמש דקות מתחילת דיון, הודעה על תחילת דיון בנושא חדש וסידור האולם בתום הישיבה. כל התפקידים נעשים על ידי חברי הוועדה בתורנות.

ועדת פרלמנט מתכנסת אחת לשבוע.

השבוע בפרלמנט

 

ועדת צוות
הועדה מורכבת מאנשי צוות והורים. הוועדה מחליטה בדבר קבלתם לעבודה של אנשי צוות העוסקים בחינוך והוראה. מנהלת ביה"ס שותפה להחלטת הוועדה ושמורה לה זכות הווטו על החלטות הוועדה.

הוועדה אחראית על קבלת משוב על עבודת צוות בית הספר מכל חברי וחברות קהילת ביה"ס.

נציגי הועדה נפגשים עם אנשי צוות בנוגע לדברי המשוב שעלו לגביהם.

נהלי ועדת צוות גובשו במשותף עם חברי הצוות לקראת תשע"ג.

 

ועדת קבלת תלמידים

ועדת קבלת תלמידים/ות מורכבת מרכזות וחונכ/ים קבוצתיים של החטיבות הרלוונטיות אליהן מיועדים התלמידים/ות ומהמנהלת.

כאשר מתחיל תהליך הרשמה לשנת לימודים חדשה הוועדה מקבלת לידיה את טפסי ההרשמה של הנרשמים/ות החדשים ונפגשת עם ההורים שרשמו את ילדיהם, לצורך תיאום ציפיות בין ההורים לבין צוות בית הספר. בעקבות המפגש נערכים על פי הצורך בירורים נוספים, פגישות נוספות וכדומה.

 

המטרה העיקרית של הועדה  היא לחזק את הקשרים בין כל חברי קהילת בית הספר- ילדים, הורים ומורים (וזו ההתחלה, שהרי אנחנו גם חלק מקהילה עירונית רחבה יותר...).

החברים בוועדה יהיו אחראים על עדכון קהילת בית הספר בכל המתרחש בו, באמצעות אתר בית הספר. בין אם באמצעות אתר האינטרנט, ובין אם בדרכים אחרות, נבקש להיות כתובת לשאלות, לפניות ולבקשות מחברי וחברות הקהילה.

הוועדה אחראית על תכנון וארגון ערבי "קהילה לומדת" ועל תהליך הקליטה של המשפחות החדשות שהצטרפו השנה לקהילה. מעבר לתפקידים מוכרים אלו, אנו חושבים יחד כיצד ניתן לחזק את הקהילתיות בבית ספרנו באמצעות פעולות ודרכים שלא השתמשו בהם בעבר. אנו פתוחים לרעיונות חדשים ומעודדים את הילדים וההורים שבחרו להשתתף בפעילות הוועדה לקחת חלק משמעותי הן בהגיית הרעיונות והן בביצועם.

על המצטרפים לוועדה לדעת כי השתתפות בוועדה מחייבת הגעה קבועה למפגשי הוועדה, וכן למספר אירועים קהילתיים שהוועדה מארגנת לאורך השנה. נדרשת גם נכונות ללמידה של שימוש במחשב ועריכת אתר האינטרנט (כמובן שנקבל ליווי מקצועי לכך). כל מי שמאמין/ה בקהילתיות ובמה שהיא יכולה לתת לכולנו, מוזמן/ה להגיע ולתרום להצלחת פעילותה של הוועדה.
 

ועדת תחנה מרכזית
הועדה תתכנן, תתאם ותפרסם  את תכני התחנה המרכזית.
הסבר מפורט וקישור ללוח התחנה המרכזית - בקישור.


תפקידי הוועדה הם תכנון שנת הלימודים הבאה, אישור אופן עבודת הוועדה לאותה שנה, קביעת לוח זמנים לדיונים ומפגשים ותכנון בהתאם לנושאים המובאים לוועדה ע"י יו"ר הוועדה, בסמכותה לאפשר לוועדת כספים לחלק את התקציב בהתאם להמלצות הוועדה, היא המחליטה על אופן הבאת ההמלצות לדיון והכרעה בפרלמנט.
הוועדה מוקמת ומאושרת בפרלמנט בכל שנת לימודים בסביבות ינואר/ פברואר.
חברי וחברות הוועדה מתחייבים/ות בחברותם להגיע לכל ישיבות הוועדה בהתאם לאופן עבודת הוועדה כפי שנקבע ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע.
 
ועדת תקציב תלמד כיצד מתנהל תקציב בית הספר, תאפיין את הצרכים השונים בבית הספר. הועדה תדון ותקבע את סדרי העדיפויות בנוגע לתקציב בית הספר תחליט כיצד לחלק אותו לגורמים השונים. בסיום הליך בניית התקציב תביא הוועדה את הצעתה לאישור הפרלמנט.


ועדת תקשוב

הועדה עוסקת בטיפול במחשבים ובציוד הנלווה בביה"ס: קובעת חוקים וכללים של השימוש במחשבים ובציוד, ודואגת לתחזוקה השוטפת שלהם.
חברי הועדה הם נאמני חדר מחשבים, האחראים על שמירת הכללים  ע"י כלל תלמידי ביה"ס בחדר מחשבים.