המלצות ועדות תכנון


תשע"ה  (ייחודיות פדגוגית, בית, גן)

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א (למידה, מבנה חטיבות, אקלים)

תש"ע

תשס"ט (בית קבוצתי, למידה, חינוך דמוקרטי)