המלצות ועדת תכנון תשס"ט

‏01 במאי 2009

 

המלצות ועדת תכנון – לקראת שנה"ל תש"ע

 

סיכום תת ועדת תכנון בנושא: הבית הקבוצתי

רקע ותיאור המצב כיום:

הבית הקבוצתי הינו מרחב חטיבתי ממנו יוצאים לשיעורים ואליו מגיעים הילדים/ות במהלך היום. הבית משמש עוגן להתנהלות היומיומית בבית הספר.

במהלך היום ישנם ילדים שנמצאים בשעות חופשיות, כלומר, לא בחרו בשיעורים המוצעים במערכת. בזמן זה בוחרים חלקם להיות בבית הקבוצתי.

לכל חטיבה, מלבד החט"צ,  הוקצו בשנה"ל הזו 10 שעות של בית קבוצתי, כלומר, זמן בו יש מבוגר ששוהה בבית  הקבוצתי (בחטיבה הצעירה יש נוכחות מבוגר כמעט כל הזמן).

בשעות אלו מתקיימת גם פעילות הועדות החטיבתיות בהן המבוגר אינו פנוי לשהייה איכותית אלא יכול לתת מענה נקודתי לבעיות המגיעות אליו. 

משמעות הדברים הינה שבמשך שעות רבות נמצאים הילדים והילדות ללא השגחת מבוגר שידריך, יכוון וישמש מודל לחיקוי בהתנהלות ואף יסייע להם בשעת הצורך.

 

המטרה:

הפיכת הבית הקבוצתי למרחב משמעותי ואיכותי, שהשהות בו תיתן תחושת בטחון, שייכות, תחושה של בית, שיהווה עוגן חברתי ורגשי עבור הילדים וגם עבור הצוות.


הבית הקבוצתי - המלצות

1.      הבית הקבוצתי יהיה מאויש על ידי מבוגר באופן קבוע, המבוגר בבית צריך להיות, על פי רוב, איש צוות. מטעמים תקציביים ניתן יהיה לשלב הורים לעד 3 שעות שבועיות בכל בית קבוצתי. (כדאי לבדוק אפשרות של ש"ש-ים שיאיישו בתים קבוצתיים, במספר שעות דומה). השימוש בהורה או בן/בת שירות יעשה בצורה קבועה – אדם קבוע בשעה קבועה. בתחילת השנה תתקיים הדרכה וחשיבה משותפת של כל המבוגרים השוהים בבית הקבוצתי, לשם גיבוש מטרות ודרכי פעולה משותפות.

2.      בכל בית קבוצתי יהיו: מקרר, טוסטר, קומקום חשמלי/מיחם, מיקרו, מחשב, מדפסת וחיבור לאינטרנט. כדאי בזמן ההתארגנות לשנה"ל לפנות לקהילה בבקשה לתרומות ציוד משומש.

3.      הבית הקבוצתי יכיל ציוד ופינות על פי התאמה גילאית – יצירה, בישול, משחקים, מרחב נפרד להכנת שיעורים/קריאה, גם אם תידרש יצירת מחיצת גבס.

4.      לכל בית יהיה  תקציב שנתי שינוהל באופן עצמאי.

5.      ניתן יהיה לנצל את הבית לטובת למידה חווייתית יותר, ולמידה רב גילאית.

6.      הלמידה בבית תהיה מזדמנת וגם מובנת – למשל על ידי הגדרת נושאי למידה מעת לעת, שכל איש צוות יתייחס אליהם באופן שיבחר.

7.      אחד מאנשי הצוות, רצוי רכז/ת החטיבה, יהיה אחראי על הבית הקבוצתי, במובן של ריכוז כל המידע והפעילויות שבו, תכנון, והוא גם יהיה בבית הקבוצתי בנתח שעות משמעותי יותר.

8.      אחד מתפקידי המבוגר יהיה סיוע בפתרון סכסוכים.

9.      הכללים של הבית יבנו עם הילדים במיני-פרלמנט החטיבתי.

10.  לאורך השנה יתקיימו משוב וחשיבה מחודשת  לגביי התפקוד והצרכים בבית הקבוצתי.

 

משמעות תקציבית:

תוספת של כ- 10 שעות שבועיות בחטיבות ג-ד, ה-ו, ותוספת של כ- 15 שעות שבועיות בחטיבה הבוגרת.


הלמידה - המלצות

ריכוז פדגוגי לתחומי דעת

 

1.      הקמת צוותים פדגוגיים - תחל פעילותם של צוותים פדגוגיים בתחומי הדעת השונים שירכזו את נושא הלמידה בתחומים אלו, בהינתן ערכי הלמידה הדמוקרטיים.

 

2.      רכזי תחומי דעת - יוגדר תפקיד רכז תחום דעת, שיאויש על ידי אנשי צוות קיימים. רכז תחום הדעת יתמוך בגיבוש תוכנית לימודים אורכית (רב שנתית) של מקצועות הלימוד בתחום הדעת, בצרכים הפדגוגיים של המורים השונים ובארגון פגישות שוטפות בנושאים הפדגוגיים בתחום הדעת. תחומי הדעת יוגדרו על ידי הצוות

 

 

ריכוז פדגוגי בית ספרי

 

3.      רכז פדגוגי בית ספרי - ימונה רכז פדגוגי בית ספרי, שיפעל באופן סדיר בשיתוף פעולה עם רכזי תחומי הדעת לבחינת נושאים פדגוגיים כלליים, כגון: הגדרת עקרונות הלמידה בגילאים השונים, הבניית הרגלי למידה, ליווי מורים, תכני לימוד וכדומה.

כמו כן, באחריותו גיבוש וריכוז תוכנית פדגוגית רב שנתית.

 

 

מערכת השעות

 

4.      המשך מימוש החלטה קודמת של ועדת תכנון, לפיה התחומים הבאים יוצעו במערכת באופן בו כל ילד/ה יוכלו לבחור בהם (ע"פ מספר הילדים בחטיבה): אנגלית, חשבון, עברית, פעילות גופנית, אמנות ומכתה ה' גם מדעים ומדעי החברה.

 

5.      התניית שיעור במספר מינימאלי של 10 ילדים. שיעורים אליהם יירשמו מספר תלמידים נמוך מזה ייסגרו, אחרי שנבדקה הסיבה למיעוט התלמידים וננקטו צעדים להגדלת מספרם בשיעור. במקרים ייחודיים, יהיה זה בסמכותו של מנהל ביה"ס והרכז הפדגוגי להחליט על קיומו של קורס עם מספר משתתפים נמוך מ- 10.

 

 

חיזוק פדגוגי

 

6.      במהלך ההכנות לשנת הלימודים הבאה יעסוק הצוות בסוגיית "ילדי הקצוות" (ילדים מתקשים/מתקדמים) כעניין הדורש מתן פתרון ייעודי, וזאת בהינתן ריבוי ילדים כאלו בבית הספר. במסגרת זו ידון הצוות באפשרויות מעשיות שייושמו בשנה הבאה לשם מתן מענה פדגוגי וחינוכי הולם.


חינוך דמוקרטי - המלצות

1.      צוות: סמינר בקיץ + סדנאות במהלך השנה בנושא גיבוש דרכי פעולה בנושאי חינוך דמוקרטי. בבניית תכנית הסמינר יש לחשוב על תכנים, מבנה, הנחייה, תוצרים רצויים ושיתוף הקהילה בתוצרים ובמסקנות. הסמינר  צריך לעסוק בברור וגיבוש הזהות הבית הספרית וגזירת דרכי הפעולה של בית הספר כתוצאה מכך. כדאי להתייחס גם לדרכים בהם ניתן להפעיל תקשורת דיאלוגית בין הצוות לקהילה.

2.      חשוב שהכשרת וליווי הצוות יעשו ע"י הצוות וע"י אנשי מקצוע חיצוניים ולא ע"י הורים, גם אם הם בעלי הכשרה מתאימה.

3.      צוות: ליווי לאורך השנה של איש מקצוע רלוונטי.

4.      קהילה: מפגשים לבירור וגיבוש הזהות הדמוקרטית שלנו (במסגרת קהילה לומדת או במסגרות אחרות).

5.      קהילה: משפחות חדשות – מפגש רחב עם נציגי הורים. בנוסף חשוב להקדיש מחשבה כיצד ההשתלבות של המשפחות החדשות בבי"ס תהיה מהירה ואמיתית יותר. כיצד לערוך היכרות דיאלוגית עם השפה הבית ספרית ולאפשר יצירת תחושת שייכות.

6.      קהילה: סדנאות למשפחות מתעניינות.

7.      תגבור מרכזי חקר ולמידה כדגש לנושא הלמידה הפלורליסטית בבי"ס.

 

 

 

 

 

 

ĉ
משתמש לא ידוע,
2 ביוני 2015, 13:30
Comments