ועדת תכנון תשע"ה

מאת: לירז אסיף <liraza@hhds.org.il>
תאריך: 2 ביוני 2015 בשעה 13:52
נושא: המלצות ועדת תכנון


שלום לכל הקהילה, 
אמש סיימה ועדת תכנון את עבודתה.
המלצותיה מצורפות בקובץ נפרד.
על פי נוהל ועדת תכנון יתקיים פרלמנט על אחת ההמלצות, או יותר, רק במידה ויעלו לפחות 10 התנגדויות מהקהילה לאותה המלצה/המלצות. 
באם יש לכם התנגדות לאחת ההמלצות אנא העבירו אותה, עד לתאריך 10.6.15 במייל חוזר אל לירז liraza@hhds.org.il.

כמו כן, ממסקנות העבודה השנה גיבשנו את ההחלטה הבאה:
ועדת חינוך תתחיל לפעול בשנה הבאה מוקדם מהרגיל, במחצית הראשונה של השנה, מועדה זו תצמח בהמשך השנה ועדת תכנון.

בברכה, חברות וחברי ועדת תכנוןהמלצות ועדת תכנון

תת ועדה בנושא - ייחודיות פדגוגית     

  1. השתלמות הצוות השנה תעסוק בנושא זה. ההשתלמות תיערך עם  גורם חיצוני, מומחה לתחום, שהדגש שלה יישומי. כלומר, ההשתלמות תלווה כל איש  צוות בקורס קיים. בכל מפגש או קב מפגשים נדון בנושא כמו שיעור דיאלוגי/ אינטליגנציות מרובות/ שילוב משחקים ועוד. (יושם דגש על קורסים שבהם הקושי המרכזי – עברית, חשבון, אנגלית)
  2. במסגרת ישיבות צוות יתקיימו מעת לעת מפגשים בקבוצות קטנות שבהן אנשי צוות מתחומי דעת שונים. אלה  בנושאים פדגוגיים, יפרו זה את זה, יעמיקו  את הלמידה בהשתלמות  וירחיבו אותה לכל חברי הצוות. (יושם דגש על קורסים שבהם הקושי המרכזי – עברית, חשבון, אנגלית)
  3. תקום ועדת יזמות ("חממה"), הועדה תקבע קריטריונים ותקדם פרויקטים יזמיים בביה"ס. ניתן להגיש הצעות לפרויקטים גם בסוף שנה לשנה הבאה, וגם עד סוף סמס א לסמס ב. ועדת תכנון העבירה בקשה לוועד העמותה להקצות מידי שנה תקציב לוועדה  זו.
    להכניס דגש על קורסי ליבה בהשתלמות וגם בצוותי העבודה

תת ועדה בנושא בית

הועדה דנה הן במרחבי בית הספר השונים, והן בבתים הקבוצתיים (בפרט של חטיבה בוגרת). תת הועדה נפגשה פעמיים והחלה לגבש רעיונות אך לא סיימה את עבודתה. הפרוטוקולים שלה יועברו לצוות בית הספר להמשך עבודה  בימי ההיערכות, ולצוות חטיבה בוגרת.

 

תת ועדה בנושא הגן (הרחבת הגן לשני גנים ובדיקת טרום-טרום)

נערכו סיורים בגנים דמוקרטיים אחרים ודיונים בנושא.

המורכבות רבה ולכן העבודה בעצם מתייחסת לשנה"ל 2016-2017, ולא לשנה הקרובה.

הוחלט כי בספטמבר ייצא "קול קורא" לכל חברי קהילה להצטרף לועדה זו והיא תמשיך לעבוד אל תוך שנה הבאה.

 

ĉ
משתמש לא ידוע,
2 ביוני 2015, 13:07
Comments