ועדת תכנון תשע"א

המלצות וועדה תכנון תשע"א כפי שאושרו על ידי קהילת בית הספר.

מסמך מסכם מפורט                                     מסמך מסכם מקוצר

התפצלנו לתת ועדות


ĉ
עירית עירית על-דור שפירא,
9 ביולי 2011, 1:43
ĉ
עירית עירית על-דור שפירא,
9 ביולי 2011, 1:43
Ċ
Yael Pedatzur,
4 במרץ 2012, 6:42
Comments