תת-ועדת תכנון: תכנים לימודיים

פרוטוקול ועדת תת למידה - תיכנון 1/3/11

 

משתתפים: אלה פנחסי, אלה רסין, גליה רסין, סטלה ברנר, ליאל קפליושניק, עינת שטמר, עירית על דור

 

 

גליה יצרה חיתוך של נושאים בכיתות השונות לפי תחומים.

-לפי החיתוכים ברור כי חסר דגש על כימיה וביולוגיה, פיזיקה וטכנולוגיה מופיעה מעט בכיתות הבוגרות.

החלטנו לבדוק מתי נושאים אלו מופיעים בבי"ס רגיל.

הערה לתשומת לב- עולה שמבחינת אפשרויות הבחירה לחטיבה הצעירה יש משמעותית פחות אפשרויות.

אם תיפתח לבחירה נושא המיומנויות (בחירה מול עברית וחשבון) יהיה צורך להעלות את כמות הבחירות ( 56/58 יח' בחירה מול 38 ויותר כתה ג' ומעלה).

עירית אומרת שהתופעה שראינו היא טעות בספירת שיעורים.

-         עלתה התהייה בעקבות ההרצאה של יורם הרפז איזה סוג למידה אנחנו רוצים לתת או מה מידת ההופעה של כל אחד מסוגי הלמידה וגם ובעיקר מה הדרך למדוד את הלמידה.

-         האם הלמידה יעילה , האם היא הועברה כראוי, האם ילד למד?

לימוד חוויתי בכיוון אמנותי ניתן לראות את התוצרים בתערוכות.

שיחות הערכה אחד על אחד מאפשרות בדיקת הבנת חומר. ניתן להנחות את הילדים להגיש בסוף קורס פרויקט שקשור לנושא וניתן לאפשר לתלמידים מהכתות הגבוהות לעזור בהוראה של הכתות הצעירות  מהן (למשל ב' ילמדו א' וכו') .

חשוב להפנות תשומת לב לנושא זה כאשר נוצרת בניה חדשה של נושאים כמו מורשת ושאר הדברים שדיברנו עליהם פעם קודמת.

כדוגמא נוספת לאפשרויות בדיקת לימוד יש כיום כבר ילדים חונכים ילדים בחטיבה ג'-ד'.

-         בהקשר לטכנולוגיה ומחשוב. על נושא המינויים למינויים דוגמת גלים בנוגע לתכנית אופק ול- brain pop .

-         גליה תבדוק אם מנויי הספרייה מקבלים  גישה לאתר גלים ואז ניתן יהיה במקום המנוי הבית ספרי לגלים לעשות מנוי לאתר אחר ולהמליץ לתלמידים לעשות מנוי בספריה.

-         בהמשך לפעם קודמת – ריכוז של נושא משמעותי , מורה שיש לו שעה של ריכוז במקום שעות הוראה בכתה.

-         אנו רוצים להנחיל את השימוש במיומנויות המחשב  כבר בכתות הצעירות.

-         כיום התלמידים פוגשים את נושא המחשוב דרך מטלות שיעורי בית ברמה מסוימת, גם בועדות יש לפעמים מפגש עם המחשב כך שכרגע המחשב מופיע פה כלמידה מכוונת פרויקט ולא כלמידה בפני עצמה.

-         לטעמנו אין צורך בלימוד יישומיי מחשב כלמידה מכוונת אך יש לתת שיקול דעת לצוות הפדגוגי לגבי רכישת תוכנות/ מנויים בהתאם לצרכים לימודיים.

-         ברצוננו להעלות חזרה לועדת תכנון את הנושא של לימודי אנגלית בחטיבה צעירה כביקוש מהילדים.

-         אולי יש צורך לשקול לפתוח שוב את הנושא.

-         מדעי המחשב קיים כרגע מכתה ז-ט.

-         שנה הבאה עירית רוצה להציע קורס תכנות בכיוון בגרות  ואולי להציע לכיתות קורס בסיסי.

-         מחקר באמצעות מחשב

-         3 מחשבים טובים בספריה שכל מרכז יכול להשתמש בהם. צריך להחזיר את מרכז חקר של גלית בגיל צעיר ואולי לא כנגד ועדות כדי שייווצר לזה מקום.

 

 
 
 

פרוטוקול ועדת תכנון 15.2.11  – תת ועדה : למידה

 

 

נוכחים: עירית, גליה חסין, סטלה וליאל קפליושניק, ענת וליאור שטמר.

 

הנושאים עליהם דיברנו בהקשר לצורך לבדוק את הנוכחות שלהם במערכת השעות,

עפ"י פרוטוקולים קודמים הם:

פתרון סכסוכים, חינוך סביבתי, דמוקרטיה, מורשת ישראל, כישורי חיים.

 

פתרון סכסוכים:

 

פתרון סכסוכים קיים אד הוק לפי הצורך, לא כקורס מובנה.

ועדת תכנון המליצה שיהיה לפחות שעתיים לפחות לשתי שכבות קורס בפתרון סכסוכים.

-          אנו ממליצים על הכנסת שעה אחת לפחות בגילאי א'-ד' ולפחות שעה נוספת בגילאי ה' ומעלה על מנת להפיק את המרב מהנושא לאורך ההתפתחות והתבגרות.

-          בנוסף אנו ממליצים אחת לשנתיים לקיים סמינר גישור/וז"ח

 

 

חינוך סביבתי:

 

כיום יש: שעות חצר, חווה חקלאית, קיימת נגיעה בנושא בגיאוגרפיה, בעלי חיים, טיפוח, ועדת חצר, ניקוי חופים שנתי, מודעות לשימוש בכלים רב פעמיים.

יתכן ויש יותר מדי שעות בעלי חיים וגינה ולעומת זאת אין התייחסות ממוקדת לנושא האקולוגיה.

 

אנו ממליצים שבשבוע איכות הסביבה ימצאו כל הקורסים דרך להביא את הנושא לידי ביטוי בשיעורים.

 

כישורי חיים:

 

כיום מתבטא במסע אישי, ביני ובינך, סחר מכר, הועדות למיניהם, כסף ואני, בישול, מפגשים.

אין המלצות נוספות.

 

דמוקרטיה:

 

כיום אין לימודים מתועלים ספציפית לנושא הדמוקרטיה, למעט ועדת פרלמנט וקורס דמוקרטיה מכתה ה'.

אנו ממליצים שזמן מוגדר מתוך המפגשים יוקדש להבנת מהות הדמוקרטיה לפי תכנית רב שנתית מותאמת גיל אשר תיבנה מראש.

צריך להקים צוות שיבחן את העניין, יבדוק קיימות חומרים כנושא בבתי"ס אחרים ויבנה תוכנית. באחריותו של אותו צוות לבדוק האם יש קורסים נוספים בהם הנושא יכול להיות משולב כגון חלום אמריקאי, עיתון וכדומה.

 

מורשת ישראל:

 

כיום הנושא מכוסה במפגשים, בשורשים ובהתקרב המועדים עצמם (חגים, יום העצמאות, יום השואה וכו') וגם זה בהמעטה.

כמונח מורשת אנו מדברים על ההיסטוריה הלאומית והמסורת של עם ישראל.

לכן גם כאן אנו ממליצים על הקמת צוות לבניית תכנית ובנוסף באחריותו לבחון את האפשרות לשלב את מורשת  ישראל בקורסים הקיימים . כמו מורשת השפה בקורסי השפה, מסורת בתרבויות היהודיות השונות דרך ספרות ותגבור הדגשים על מונחים הקשורים למורשת במפגשים לקראת החגים והמועדים השונים .    

 

חייבת להבנות תכנית מסודרת לפי הגילאים, כך שבכל שכבה יהיה לפחות קורס אחד בו תבוא לידי ביטוי מורשת ישראל.

 

נקבעה פגישה נוספת מתוך מטרה לבחון כיצד לבנות צוותים לעבודה הנ"ל ולעניין מדעים כפי שנכתב בפרוטוקול מלפני שנתיים – גם כן המלצה לצוות תכנון.

ומתוך מטרה נוספת לטפל בנושא הטכנולוגיה והמחשוב במועד.

 

המפגש הבא יתקיים ב 1.3.11 בשעה 15:00

 

 

 

  ====================================================================================

 

 
 
מועדי מפגשים: 1.2.2011

פרוטוקול וועדת תכנון – תת וועדה למידה מתאריך 19.1.2011 מפגש ראשון:

נוכחים: גליה ואלה רסין, עינת וליאור שטמר, עדי כגן, סטלה וליאל קפליושניק, אלה פנחסי, סימה אורפז ומירב אלעני.

הדיון עסק במטרות הוועדה. התקיים דיון במשמעות המושג "מקצועות הליבה של בית הספר" , מה המטרות שלנו בהגדרתם לעומת הבירור שנדרש מהוועדה בנושא מיומנויות וכלים שבית הספר רוצה לסמן אותם כמחויבים ולבדוק כיצד הם באים לידי ביטוי במערך השעורים הפעילות בבית הספר?

צוין כי חשוב לחזור ולבדוק את הערכים עליהם תפיסת בית הספר שעונה, את החוקה ולבדוק את הקשר לאשכולות השונים בבניית מערכת הלמידה.

צוין הצורך בשמירה על מסגרת תקציבית ובחינת המשאבים בבואנו להציע מערך למידה.

סטלה אחראית לבדוק את המלצות וועדת התיכנון בעבר בנושא המדעים.

גליה תעשה עיבוד נתונים לקורסים בחתכים שונים כדי שנוכל לבחון את הנושאים מהיבטים רחבים.

ĉ
משתמש לא ידוע,
20 בינו׳ 2011, 7:40
ĉ
ביה"ס הדמוקרטי הוד השרון,
7 באפר׳ 2011, 23:38
ĉ
ביה"ס הדמוקרטי הוד השרון,
16 בפבר׳ 2011, 9:52
Comments