ועדת צוות

הועדה מורכבת מילדים, ילדות הורים וחברי צוות.
הועדה נפגשת ומפרסמת את הפרוטוקולים של פגישותיה באופן תדיר.
מצורף תקנון הועדה.

Ċ
עירית עירית על-דור שפירא,
13 באפר׳ 2013, 3:13
ĉ
עירית עירית על-דור שפירא,
13 באפר׳ 2013, 3:16
Comments