ועדת תקציב

מצורפים למטה טפסים להגשת בקשות.

מפעם בפעם יעלו לקבצים המצורפים עדכוני סטטוס - לעיון בית הספר והקהילה.

ĉ
Jackie Hakim,
4 בדצמ׳ 2014, 12:47
ć
Jackie Hakim,
11 בספט׳ 2014, 15:16
Ĉ
Jackie Hakim,
15 ביוני 2015, 2:07
Ĉ
Jackie Hakim,
20 במאי 2015, 14:31
Ĉ
Jackie Hakim,
22 ביוני 2015, 3:39
ĉ
Jackie Hakim,
4 בדצמ׳ 2014, 12:48
Comments