וז"ח

הגוף היחיד בביה"ס המוסמך להפעיל סנקציות. צוותי הוועדה פועלים בהרכב של שני ילדים/ות ומבוגר. 
נושאים המגיעים לדיון מיידי בוז"ח הם אלימות חמורה (פיזית או מילולית) ועבירות בטיחות. כמו כן, מגיעים לדיון בוז"ח כל נושא או בעיה שלא נפתרו בגישור, או שהצדדים לא הגיעו להסכם לשביעות רצונם. 

הוועדה מפעילה סנקציות על פי רשימת מדרג שאושרה בפרלמנט. 

צוותי העבודה של הוועדה מכנסים את הצדדים בהתאם לתלונות שהוגשו לוועדה. הצדדים יכולים להסביר את שאירע לטענתם. על פי הצורך יוזמנו עדים/ות. לאחר מכן מתבקשים הצדדים לצאת וחברי הצוות יקיימו דיון. לבסוף מוזמנים הצדדים לחזור ונמסרת החלטת הוועדה. 

כל דיוני וז"ח מתבצעים בצורה ממוחשבת ובכל דיון משמעתי נרשם פרוטוקול ובסיומו נשלחים עדכונים ממוחשבים לחונכים האישיים. 

ועדת זכויות וחובות פועלת 3 ימים בשבוע ומופעלת ע"י 10 צוותי עבודה בשעת ועדות ומרכזים ובשעות יעודיות לפעילות הוועדה.
ĉ
משתמש לא ידוע,
5 בנוב׳ 2012, 5:57
Comments