תחנה מרכזית - למידה חוויתית


למידה מסוג אחר
מסגרת "התחנה המרכזית" מתקיימת מדי יום שלישי למיועדת ללמידה בקורסים קצרי טווח של 6 שבועות כל רצועה.

מטרות הלמידה במסגרת "התחנה המרכזית" הן:

א.      לאפשר יזמות וללמוד מהי.

ב.      להעצים מסוגלות ולקיחת אחריות אישית.

ג.       להיחשף לתחומי דעת מגוונים שלא קיימים במסגרת המערכת.

ד.      לאפשר עשייה ולמידה רב-גילית ורב-תחומית.

ועדת התחנה המרכזית
בהנחיית מאיה גולדברג ומעין חיטין תגדיר את מטרות ואופן הפעולה של התחנה המרכזית ותתכנן, תתאם ותפרסם את תכני הרצועות ואת לוח הזמנים.

תלמידים מלמדים תלמידים

בשעות המיוחדות יתאפשר מקום לילדים שמעוניינים להעביר פעילויות או ללמד תחום שקרוב לליבם, לבני גילם או לילדים צעירים מהם.
 
אנשי צוות, הורים ומתנדבים יעבירו סדנאות קצרות טווח בנות 6 מפגשים, שיעסקו בנושאים מגוונים כגון: קולנוע, מוסיקה, יהדות, תרבויות ועוד ...
 
לילדי החטיבה הצעירה והגן יוצע גם "קו מקומי" - סדנאות של מפגש אחד.
 
 הורים מוזמנים לקחת חלק משמעותי בהעברת
פעילויות או הרצאות בקורסים קצרי מועד.
ניתן לתאם את המועד עם ועדת התחנה המרכזית.

 


ĉ
ביה"ס הדמוקרטי הוד השרון,
18 בפבר׳ 2018, 4:46
Comments