ניסים וניסויים

שיעור רביעי:

הנס: נס פך השמן (כד אחד קטן הספיק לשמונה ימים).

התופעה: חוק שימור החומר.

הניסויים:
1. העלאת מפלס המים עם נר.
2. ניסוי "נחש פרעה" (נחש ארוך מכמות קטנה של חומרים).

רוצים לנסות בבית?
(רק באישור וליווי מבוגר)
בחדר מאוורר. להרחיק חפצים דליקים, לדאוג שיהיו מים/ מטף כיבוי בקרבת מקום.

שיעור שלישי (עם הילה חסידים)

הנס: חוני המעגל (הורדת גשם לפי בקשה).

התופעה: גשם (ומחזור המים בטבע.)

הניסוי: יצירת גשם

רוצים לנסות בבית?
(רק באישור ובליווי מבוגר)
ניסוי "גשם בכוס"

שיעור שני:

הנס - פתיחת ים סוף.

התופעה - הקרום שעל פני המים.

הניסויים - 1. האטב הצף.
             2. הכוס ההפוכה.
             3. קסם הפלפל.

רוצים לנסות בבית?

שיעור ראשון:

הנס - הסנה הבוער

התופעה - אש

הניסוי - "הסנה הבוער" - נייר טבול בתמיסת אלכוהול. הנייר בוער אך אינו נשרף.

רוצים לנסות בבית?
רק בליווי הורים!!!!
להרחיק חפצים דליקים, לדאוג שיהיו מים/ מטף כיבוי בקרבת מקום.
הסברים בקישור: "ניסוי הסנה הבוער"
Comments