ניסים וניסויים תשע"ה (נסיעה ראשונה)

שיעור שלישי

הנס - מכת דם (הפיכת מים לדם)

התופעה - שינוי צבע המים.

הניסוים - 
1. כרומטוגרפיה של טוש שחור.
2. כרוב משנה צבעים.

רוצים לנסות בבית?


שיעור שני:

הנס - פתיחת ים סוף.

התופעה - הקרום שעל פני המים.

הניסויים - 1. האטב הצף.
             2. הכוס ההפוכה.

רוצים לנסות בבית?
(רק באישור ובליווי מבוגר).
ניסוי "האטב הצף"
"ניסוי הכוס ההפוכה"


שיעור ראשון:

הנס - הסנה הבוער

התופעה - אש

הניסוי - "הסנה הבוער" - נייר טבול בתמיסת אלכוהול. הנייר בוער אך אינו נשרף.

רוצים לנסות בבית?
רק בליווי הורים!!!!
להרחיק חפצים דליקים, לדאוג שיהיו מים/ מטף כיבוי בקרבת מקום.
הסברים בקישור: "ניסוי הסנה הבוער"
Comments