חטיבה ג' ד'ארוע סיום שנה חטיבתי - תשע"ד

טיול תחילת שנה תשע"ד - הדיונה באשדוד

דואתלון

                                                 

טיול שנתי תשע"ד - הסטף ‏

שוק סחר מכר - תחנה מרכזית