ג'ודו

או אוצי גארי(גזיזה גדולה בין הרגליים)

קושי גורומה.(חיבוק האשכולית)

סילבוס
Comments