גאוגרפיה של ישראל

שלום תלמידי ותלמידות גאוגרפיה!

עבודה על מדינה במזרח התיכון.
- העליתי את ההוראות לשלושת הדפים הראשונים של העבודה - הם מצורפים בתחתית הדף.
- מצורפות גם המצגות על האיסלם, העולם המוסלמי והאימפריאליזם - לנוחיות.
- העליתי (התחתית העמוד) גם את דף העזר לחלק הרביעי של העבודה (מרכיבי הנוף) וגם את המצגת של יחידות הנוף במזרח התיכון.
- המרכיב האחרון (לפני הסיכום) הוא המרכיב האנושי. מרכיב זה צריך להכיל: את רמת הפיתוח האנושי לפי המדד המשולב, את התמ"ג לנפש, חלוקת התעסוקה של התושבים ועוד 5 נתונים שבעינכם הכי חשובים ושהצלחתם למצוא אותם. אתרים טובים לחיפוש: ויקיפדיה (כולל כניסה לקישורים), אנציקלופדיה YNET. פירוט על חלק זה בתמונה המצורפת בהמשך למטה.
השלב האחרון הוא כתיבת סיכום.
הסיכום צריך להכתב כחיבור אחד שמתייחס לנקודות הבאות:
1. מסקנות/אמירות כלליות על המדינה. כולל מאפייני המדינה.
2. התרשמות אישת שלכם על המדינה והחיים בה.
3. התייחסות לתהליך כתיבת העבודה: מה היה קשה, ממה נהניתם, מה הפתיע אתכם וכו'.
חוה

במחצית השניה אנחנו מרחיבים את המבט ולומדים על המזרח התיכון.
חילקנו בייננו את מדינות המזרח התיכון ובכל שבוע ניתן נושא עליו יש לברר בהקשר של המדינה שכל תלמיד/ה קיבל/ה.
בשיעורים אנחנו משתפים בידע שצברנו על מדינתנו.
בנוסף אנחנו לומדים יחד על אירועים ותחומים שהשפיעו ומשפיעים על כל האזור.
הנושא הראשון איתו התחלנו:
האיסלם (מצורפת למטה מצגת על מוחמד).
בהמשך למדנו גם על (מצגות מצורפות למטה):
העולם המוסלמי.
אימפריאליזם.
יחידות נוף במזרח התיכון.

המחצית הראשונה:
לאחר שהכרנו את האזורים השונים בארץ, למדנו על סוגי הגבולות השונים.
בשיעורים האחרונים אנחנו סוקרים את השינויים העיקריים בגבולות הארץ שקרו בעקבות מלחמות והסכמי שלום.
את שיעורים אלו מלווה המצגת המצורפת למטה.

חוה. מפת החלוקה 1947
 לאחר מלחמת השחרור 1949
 לאחר מלחמת ששת הימים 1967
גבולות  ישראל כיוםלהגדלה- לחצו על התמונה...


ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
ć
Hava Tsivoni,
20 באוק׳ 2013, 9:33
ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
ć
Hava Tsivoni,
27 באפר׳ 2014, 1:38
ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
ć
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:40
ĉ
Hava Tsivoni,
27 באפר׳ 2014, 1:50
ć
Hava Tsivoni,
20 באוק׳ 2013, 9:33
ĉ
Hava Tsivoni,
26 במרץ 2014, 4:38
Comments