חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.

בימי שני: "גאומטריה"
בימי שלישי ושישי: "
חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים"

השיעורים האחרונים

19.06.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: סיכום פעולת הכפל (כפל בעשרות ובמאות שלמות, כפל על ידי פילוג וכפל במאונך)
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף העבודה שחולק בנושא פעולת הכפל, וכן משחק זיכרון בנושא כפל בתחום המאה.
עבודת בית: אין.

18.06.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: סיכום סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מדף העבודה שחולק בנושא סימני ההתחלקות, וכן משחקים חשבוניים.
עבודת בית: אין.

11.06.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: סיבוב צורות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 227-229, משימה 2 בעמודים 229-230, משימה 4 בעמודים 233-234 ושמימה 6 בעמוד 236. בנוסף, הוחזרו דפי עבודה שנבדקו לנעדרים מהשיעור ביום שישי.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 237 ומשימות 2-3 בעמוד 238. בנוסף, להביא מספריים לשיעור הבא.

08.06.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: סימני התחלקות ב-2
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 63, משימה 3 בעמודים 54-55, משימה 4 בעמודים 55-57, משימה 7 בעמוד 59 ומשימה 8 בעמוד 60. וכן החזרת מבדקים ודפי עבודה שנבדקו.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 62, משימה 2 בעמודים 62-63 ומשימות 3-4 בעמוד 63.

05.06.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: סימני התחלקות ב-5 וב-10.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 40, משימה 2 בעמוד 41, משימה 5 בעמוד 44, משימה 6 בעמודים 44-45, משימה 8 בעמוד 47 ומשימה 10 בעמוד 50
.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 51 ומשימות 3-4 בעמוד 52.

04.06.2018
נושא: דף עבודה.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מדף עבודה מספר 10 להגשה, שחולק
.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה.

01.06.2018
נושא: מבדק בנושא כפל.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא כפל
.
עבודת בית: אין.

29.05.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: חילוק עם שארית.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 21-22, משימה 7 בעמודים 30-31 ומשימה 10 בעמודים 35-36
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 37, משימה 2 בעמוד 38 ומשימות 3-4 בעמוד 39.

28.05.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: פעולת הכפל.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה בחשבון בנושא כפל בתחום הרבבה, וכן חלוקת דף ש
בועי מספר 9.
עבודת בית: להגיש דף שבועי מספר 9 וללמוד לקראת המבדק.

15.05.2018
חוברת: חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, חלוקת דפי עבודה שנבדקו, משימה 2 בעמוד 7, משימה 4 בעמוד 11, משימה 6 בעמודים 12-13 ומשימה 10 בעמוד 17
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 18, משימות 2-3 בעמוד 19 ומשימה 4 בעמוד 20.


11.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרון שאלות נבחרות מדףעבודה בנושא כפל וחלוקת דףשבועי מספר 8
.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא כפל ולהגיש דף שבועי מספר 8.
11.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרון שאלות נבחרות מדףעבודה בנושא כפל וחלוקת דףשבועי מספר 8
.
עבודת בית: לסיים את דף העבודה בנושא כפל ולהגיש דף שבועי מספר 8.

08.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל במאוזן (מאוזן לאוזן) ובמאונך (לאורך האף)   
                  משימה 1ג בעמוד 194, משימה 2 בעמוד 195, משימה 7 בעמודים 199-200, משימה 11 בעמוד 204 ומשימה 13 בעמוד 205.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 206 ומשימות 3-4 בעמוד 207.

07.05.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: קריאת שעון.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 4 בעמוד 206, משימה 5 בעמוד 208, משימה 6 בעמודים 208-209, משימה 7 בעמודים 209-211 ומשימה 8 בעמוד 212.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 219-220, משימה 2 בעמוד 220 ומשימה 3 בעמוד 221.

04.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם דו-ספרתי בגורם חד-ספרתי במאונך.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל במאוזן (מאוזן לאוזן) ובמאונך (לאורך האף)   
                  משימה 1ג בעמוד 182, משימות 2-3 בעמוד 183, משימה 7 בעמוד 187, משימה 9 בעמוד 188 ומשימה 11א בעמוד 189.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 190, משימות 3-4 בעמוד 191 ומשימה 5 בעמוד 192.

01.05.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם תלת-ספרתי בגורם חד-ספרתי.
עבודת כיתה: פתרון תרגיל כפל בשלוש דרכים שונות. פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמודים 171-172, משימה 2 בעמודים 172-173 ומשימה 3 בעמודים 173-174.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 179, משימה 2 בעמודים 179-180 ומשימות 3-4 בעמוד 180.

30.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות נפח.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמודים 191-192, משימה 8 בעמוד 197, משימה 9 בעמוד 198 ומשימה 10 בעמוד 199.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 200 ומשימה 2 בעמוד 201.

27.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל של גורם דו-ספרתי בגורם חד-ספרתי.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 159-160, משימה 3 בעמוד 161, משימה 5 בעמוד 163, משימה 6 בעמוד 164, משימות 7-8 בעמודים 165-166 ומשימה 10 בעמוד 168.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 169 ומשימות 3-4 בעמוד 170.

24.04.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 122, משימה 6 בעמוד 127, משימות 9,11 בעמוד 130, משימה 12 בעמודים 131-132 ומשימה 13 בעמוד 132.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 133 ומשימות 2-3 בעמוד 134.

23.04.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות משקל - טון וק"ג.
עבודת כיתה: משימות 2-3 בעמוד 180, משימות 4-5 בעמוד 181, משימה 6 בעמודים 181-182, משימה 7 בעמוד 183 ומשימות 8-9 בעמוד 184.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 188 ומשימות 2-3 בעמוד 189.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments