חשבון 1


חשבון 1(1) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון ב')

תיאור הקורס

במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמדגימטריה וסדר פעולות חשבוןמספרים בתחום הרבבהחיבור בתחום הרבבה, כפל וחילוק בתחום הרבבה, זוויות ומשולשים וכן מדידותבסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.

השיעורים האחרונים

בימי שני: "גאומטריה"
בימי שלישי ושישי: "כפל וחילוק"

19.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: פעילות לפסח ומשחקים חשבוניים.
עבודת כיתה: המספר 4 בחג הפסח ומשחק במשחקים חשבוניים.
עבודת בית: אין.

16.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: משחקים חשבוניים.
עבודת כיתה: הצגת המשחקים, וכן משחק בהם יחד עם ילדי הקבוצה המקבילה.
עבודת בית: אין.

13.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: תכונות ה-0 בכפל וחילוק.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 76, משימה 2 בעמוד 77, משימות 3-5 בעמוד 78 ומשימות 7-8 בעמוד 80.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 80 ומשימות 2-3 בעמוד 81, תזכורת - להביא לשיעור הבא את המשחק החשבוני.

12.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: היקפים של מצולעים
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 154, משימה 2 בעמודים 154-155, משימה 4 בעמודים 156-157, משימה 5 בעמוד 157, משימה 8 בעמודים 159-160. בנוסף חולק דף מספר 6 להגשה, 
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 160, משימה 2 בעמוד 161, משימה 3 בעמודים 161-162, משימה 4 בעמודים 162-163 וכן להגיש את דף שבועי מספר 6.

09.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: תכונות ה-1 בכפל וחילוק.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משחק זיכרון כפלי, משימה 1 בעמודים 67-68, משימות 2-3 בעמוד 68, משימה 4 בעמוד 69 ומשימות 7-8 בעמוד 72.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 74 ומשימות 3-4 בעמוד 75, תזכורת - להתחיל לסיים את המשחק החשבוני.

06.03.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: המשך גדול פי / קטן פי.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 2 בעמודים 60-61, משימות 4-5 בעמוד 63 ומשימות 6-7 בעמוד 64.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 65 ומשימות 3-4 בעמוד 66, תזכורת - להתחיל לעבוד על המשחק החשבוני.

05.03.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מדידות אורך
עבודת כיתה: פתרון משימות נבחרות מעבודת הסיכום בנושא: מדידות אורך.
עבודת בית: לסיים את עבודת הסיכום.

26.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: פעילות לחג הפורים.
עבודת כיתה: פעילויות לחג הפורים: גימטריה, משולש הליצנים ו- 127 מדינות עליהן מלך אחשוורוש.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת פורים.

23.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: גדול פי / קטן פי.
עבודת כיתה: משחק "מבוך של כפולות 9" משימה 1 בעמודים 44-45, משימה 2 בעמודים 45-47, משימה 3 בעמודים 47-49, משימה 6 בעמוד 52 ומשימה 9 בעמוד 54.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 55-56,משימה 2 בעמוד 56 ומשימה 4 בעמודים 57-58.
                 בנוסף, יש 
להכין משחק באחד הנושאים שעסקנו בהם בקורס (לפי ההנחיות שחולקו בכיתה) עד ליום שישי ה- 16.03.2018
                 ניתן להכין את המשחק לבד, בזוג ובשלישייה (ולא כפי שמופיע בדף)

20.02.2018

חוברת: כפל וחילוק.
נושא: הקשר בין כפל וחילוק.
עבודת כיתה: דרכים לזכור כפולות של 9, משימות 2-3 בעמוד 33,משימה 5 בעמודים 36-37, משימה 7 בעמוד 38, משימה 9 בעמוד 40 ומשימה 11 בעמוד 41.
עבודת בית: משימות 1-2בעמוד 42 ומשימות 3-5 בעמוד 43.

19.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידת אורך:  100 ס"מ - 1 מטר.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 142, משימה 3 בעמודים 143-144, משימה 4 בעמוד 145 ומשימה 5 בעמוד 146.
עבודת בית: משימה 2 בעמודים 151-152 ומשימה 3 בעמוד 152.

16.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: חישוב מכפלות בעזרת מכפלות אחרות (סכום או הפרש).
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 22-23, משימה 2 בעמודים 23-25, משימה 3 בעמודים 25-26, משימה 4 בעמוד 26 ומשימה 7 בעמוד 29.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 30, משימה 2 בעמודים 30-31 ומשימה 3 בעמוד 31.

13.02.2018
חוברת: כפל וחילוק.
נושא: משמעות פעולות הכפל והחילוק.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 7, משימה 2 בעמוד 8, משימה 3 בעמוד 10, משימה 4 בעמוד 11, משימה 7 בעמודים 14-15 ומשימות 8-9 בעמוד 16.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 17-18, משימות 2-3 בעמוד 19 ומשימה 4 בעמוד 20.

12.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידות אורך: ס"מ ומ"מ - המשך.
עבודת כיתה: משימה 7 בעמודים 131-133, משימה 8 בעמודים 134-135, משימה 10 בעמודים 136-137 ומשימה 11 בעמוד 137.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 139, משימות 5-6 בעמוד 140 ומשימה 7 בעמוד 141.

09.02.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: שאלות מילוליות.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 231 ומשימות 3-4 בעמוד 232.
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 238 (לפתור במחברת בבקשה).

06.02.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: סדר פעולות - המשך
עבודת כיתה: משימה 6 בעמוד 222, משימה 7 בעמודים 222-223 ומשימות 8-9 בעמוד 223.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 228 ומשימות 5-6 בעמוד 229.

05.02.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: מידות אורך - ס"מ ומ"מ.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 125-126, משימה 2 בעמוד 127, משימה 3 בעמוד 128, משימה 5 בעמוד 130 ומשימה 6 בעמוד 131. ניתן למצוא סרגל בעמוד 281 בחוברת.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 138 ומשימות 2-3 בעמוד 139.

30.01.2018

חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: סדר פעולות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 217, משימה 2 בעמוד 218 ומשימה 3 בעמוד 219.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 227 ומשימה 3 בעמוד 228.

29.01.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: המשך - צלעות מקבילות (צלעות שלא נפגשות - גם אם נאריך אותן).
עבודת כיתה: משימה 7 בעמוד 118, משימה 8 בעמודים 118-119, משימה 9 בעמוד 120 ותזכורת למשימה באתר אופק.
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 122.

23.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: השפעת השינוי במרכיבים של תרגילי חיבור על תוצאותיהם.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 203, משימה 3 בעמוד 204, משימה 4 בעמוד 205 ומשימה 5 בעמוד 206.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 214,משימה 2 בעמוד 215 ומשימה באתר אופק-יסודי (חיבור בטור - תרגול).

22.01.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: צלעות מקבילות (צלעות שלא נפגשות - גם אם נאריך אותן).
עבודת כיתה: תזכורת לצלעות מאונכות, משימה 1 בעמוד 112, משימה 2 בעמוד 113, משימה 3 בעמודים 114-115, משימה 4 בעמוד 115 ומשימה 5 בעמוד 116.
                  בנוסף חולקו המבדקים בגאומטריה.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 121.

19.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: "נותנים למלך את הכתר, אם ידוע - מחסרים, אם לא ידוע - מחברים".
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משחק בינגו חשבון וגאומטריה.
עבודת בית: 
אין. לוודא שיודעים את הסיסמא לאתר אופק.

16.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: "נותנים למלך את הכתר, אם ידוע - מחסרים, אם לא ידוע - מחברים".
עבודת כיתה: משימה 3 בעמוד 195, משימה 4 בעמוד 196, משימה 7 בעמוד 199 ומשימה 8 בעמודים 200-201.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 201 ומשימה 2 בעמוד 202.

15.01.2018
חוברת: גאומטריה.

נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא: זוויות.
עבודת בית: אין.

12.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: עוד על חיבור וחיסור.
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 194 ומשימה 1 בעמוד 193, "נותנים למלך (למספר הגדול ביותר) את הכתר".
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 202 וללמוד לקראת המבדק בגאומטריה.

09.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: המשך מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא: חיבור, חיסור ואומדן.
עבודת בית: אין. לוודא שיודעים את הסיסמא לאתר אופק.

08.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא: חיבור, חיסור ואומדן.
עבודת בית: אין. המשך מבדק בשיעור הבא (יום שלישי).

05.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חזרה לקראת מבדק.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, וכן פתרון משימות נבחרות מעבודת החזרה שחולקה לקראת המבדק.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק.

02.01.2018
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיסור עם שתי פריטות
עבודת כיתה: משימה 2 בעמודים 178-179, משימה 3 בעמוד 180, משימה 6 בעמודים 183-184 ומשימות 7-8 בעמוד 185.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 189 ומשימה 3 בעמוד 190.

01.01.2018
חוברת: גאומטריה.
נושא: ישר, קרן וקטע וחזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: הכרות עם מושגי היסוד: ישר, קרו וקטע. פעילויות כמה קטעים בשרטוט? ופתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה בגאומטריה שחולקה.

עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק בגאומטריה.

29.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיסור עם פריטה
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 161, משימה 3 בעמודים 164-165, משימה 7 בעמודים 170-171, החזרת דפי עבודה שנבדקו וחלוקת דף שבועי מספר 5.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 174-175, משימות 2-3 בעמוד 176, ולהגיש דף מספר 5.

26.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור עם המרות - תרגול
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 145, משימה 6 בעמוד 152, משימה 8א בעמודים 154-155, משימה 10 בעמוד 157 ומשימה 11 בעמוד 155.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 59 ומשימות 3-4 בעמוד 60.

25.12.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: צלעות מאונכות (צלעות נחתכות היוצרות ביניהן זווית ישרה)
עבודת כיתה: קטע קריאה בעמוד 101, משימה 3 בעמוד 103, משימה 5 בעמוד 104, משימה 7 בעמודים 106-107, משימה 8 בעמוד 107 ומשימה 9 בעמוד 108.

עבודת בית: משימה 1 בעמוד 109, משימות 2-3 בעמוד 110 ומשימות 4-5 בעמוד 111.

22.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור עם המרות.
עבודת כיתה: משימה 7 בעמוד 134, משימה 8 בעמוד 135, משימה 9 בעמוד 136, משימה 10 בעמודים 137-138 ומשימה 12 בעמוד 140. נוסף, חולק דף שבועי מספר 4.
עבודת בית: משימות 4-5 בעמוד 144, להגיש דף מספר 4.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

12.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: פעילויות לחנוכה.
עבודת כיתה: גאוס והחנוכייה, "לוחידה" לחנוכה והספרות 1-8 בדגם.

עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת חנוכה.

08.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיבור במאונך עם המרה.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 3 בעמוד 130, משימה 4 בעמוד 131, משימה 5 בעמוד 132 ומשימה 6 בעמוד 133.

עבודת בית: משימה 1 בעמודים 141-142 ומשימות 2-3 בעמוד 143.

05.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיסור בטור - המשך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 5  בעמוד 118.

עבודת בית: משימה 3 בעמוד 125.

04.12.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: השוואה בין זוויות 
עבודת כיתה: שימוש בשקף הזווית הישרה שבעמוד 162, משימה 1 בעמוד 62, משימה 3 בעמודים 63-64, משימה 5 בעמוד 65 ומשימה 6 בעמוד 66.
                   בנוסף החזרת מבדקים בנושא המבנה העשרוני.

עבודת בית: משימה 10 בעמוד 71 ומשימה 1 בעמוד 74.

01.12.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיסור בטור.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית. משימה 1 בעמודים 113-114, משימה 3 בעמוד 116 ומשימה 4 בעמוד 117, וחלוקת דף שבועי מספר 3.

עבודת בית: משימה 1 בעמוד 124, משימה 2 בעמודים 124-125 ולהגיש דף שבועי מספר 3 ביום שישי הבא.

28.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
 נושא: חיבור בטור - המשך.. 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 110-111, משימה 7 בעמודים 105-106 ומשימות 10-11 בעמוד 109.

עבודת בית: משימה 9 בעמוד 108 ומשימה 3 בעמוד 112.

27.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מבדק. 
עבודת כיתה: התקיים מבדק בנושא המבנה העשרוני בתחום הרבבה.

עבודת בית: אין.

24.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור בטור. 
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית בחוברת ובדפי החזרה לקראת המבדק, וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

21.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: חיבור בטור. 
עבודת כיתה: משימה 3 בעמודים 100-102, משימה 4 בעמוד 102 ומשימה 12 בעמוד 110, וכן החזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: משימה 2 בעמוד 111 ומשימה 4 בעמוד 112, בנוסף, לסיים עמודים 3-4 בעבודת החזרה.

20.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית קהה וזווית שטוחה 
עבודת כיתה: המחשת זוויות (חדה. ישרה, קהה ושטוחה) בעזרת פסים צבעוניים. קטע קריאה בעמוד 51, משימה 7 בעמוד 56 ומשימה 8 בעמוד 57.

עבודת בית: משימה 1 בעמוד 59 ומשימה 2 בעמוד 60.

17.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מבנה עשרוני בתחום הרבבה. 
עבודת כיתה: פתרון שאלות מעבודת חזרה בחשבון בנושא "המבנה העשרוני בתחום הרבבה", והחזרת דפי עבודה שנבדקו.

עבודת בית: לסיים שני עמודים ראשונים (משימות 1-5) בעבודת החזרה.

14.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ייצוגים שונים למספר. 
עבודת כיתה: פתרון שאלות מדף עבודה בנושא - ייצוגים שונים למספר
.
עבודת בית: דף עבודה דו-צדדי בנושא - סדר המספרים.

13.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית חדה 
עבודת כיתה: משימה 4 בעמוד 45, משימה 5 בעמוד 46 ומשימה 6 בעמוד 47, בנוסף משחק איזו זווית גדולה יותר
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 47, משימה 2 בעמוד 48 ומשימה 3 בעמוד 49.

11.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: המבנה העשרוני.
עבודת כיתה: תפזורת מספרים. משימה 6 בעמוד 25.
עבודת בית: משימה 9 בעמוד 47.

07.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: עיגול מספרים למאות קרובות ולאלפים קרובים.
עבודת כיתה: משימה 11 בעמוד 88 ומשימה 12 בעמוד 89.
עבודת בית: משימה 13 בעמוד 90, משימה 4 בעמוד 92 ומשימות 5-6 בעמוד 93. בנוסף להשיב על השאלה:
                  נתוןהמספר 1,432 (א) מה ספרת היחידות? (ב) כמה יחידות במספר?

06.11.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: זווית ישרה 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 32, משימה2ג בעמוד 33, משימה 3 בעמוד 34 ומשימה 5 בעמוד 37
.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 38 ומשימות 2-3 בעמוד 40.

03.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: עיגול מספרים לעשרות קרובות.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 80, משימה 3 בעמוד 83, משימה 4 בעמודים 82-83 ומשימה 5 בעמוד 83.
עבודת בית: משימה 10 בעמוד 87, משימה 1 בעמוד 91 ומשימות 2-3 בעמוד 92. 
להגיש דף מספר 2 ביום שישי הבא.

31.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: סדר ורצף בין מספרים.
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 70, משימה 3 בעמוד 73, משימה 6 בעמוד 74 ומשימה 11 בעמוד 77.
עבודת בית: משימה 12 בעמוד 77, משימה 1בעמוד 78 ומשימות 2-4 בעמוד 79.

30.10.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: משפחת המרובעים - צלעות שוות 
עבודת כיתה: מרובעים בעלי 4 צלעות שוות - ריבוע ומעוין, מרובעים בעלי 2 זוגות של צלעות שוות - מלבן, מקבילית ודלתון
                   משימה 3 בעמוד 21, משימה 5 בעמוד 24 ומשימה 7 בעמוד 26
.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 27 ומשימה 2 בעמוד 28.

27.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: השוואה בין מספרים - המשך.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משחק זיכרון עם מספרים, משימה 1 בעמוד 62, משימה 2 בעמוד 63, משימות 3-4 בעמוד 64 ומשימה 5 בעמודים 64-65.
                   בנוסף הוחזר דף מספר 1 להגשה שנבדק.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 68, משימות 2-3 בעמוד 69 ומשימה 4 בעמוד 70.

24.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: השוואה בין מספרים
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 52-53, משימות 2-3 בעמוד 53 ומשימה 4 בעמוד 55.
עבודת בית: משימה 5 בעמודים 57-58, משימות 6-7 בעמוד 59 ומשימות 1-2 בעמוד 61.

23.10.2017
חוברת: גאומטריה.
נושא: מצולעים בכלל ומשולשים בפרט 
עבודת כיתה: משימה 1 בעמוד 7 ומשימה 9 בעמוד 14 וכן פעילות עם פסים לבניית משולשים 
 (שווה צלעות ושווה שוקיים)
.
עבודת בית: משימה 11 בעמוד 16, משימה 1 בעמוד 17 ומשימה 3 בעמוד 18, לסיים דף הגשה מספר 1 (מי שטרם הגיש)

20.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ערך הספרה במספר - המשך
עבודת כיתה: משימה 8 בעמוד 46, משימה 9 בעמוד 47 ומשימה 10 בעמודים 48-49.
עבודת בית: משימה 1 בעמודים 49-50 ומשימה 4 בעמוד 51. לסיים ולהגיש דף מספר 1.

17.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: ערך הספרה במספר
עבודת כיתה: משימה 1 בעמודים 38-39, משימה 2 בעמוד 39, משימה 3 בעמוד 40, משימה 4 בעמוד 41 ומשימה 7 בעמודים 44-45 (שיר)
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 42, משימה 2 בעמוד 50 ומשימה 3 בעמוד 51.

16.10.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: מספרים בתחום הרבבה
עבודת כיתה: משימה 11 בעמוד 29, משימה 12 בעמודים 30-31 ומשימה 13 בעמודים 31-33, בנוסף חלוקת דף מספר 1 להגשה.
עבודת בית: משימה 1 בעמוד 33, משימה 2 בעמוד 34, משימה 3 בעמודים 35-36 ומשימה 5 בעמוד 37.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comments