חשבון 2


חשבון 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 1)

תיאור הקורס
במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. הנושאים שנלמד: לוח השנה ודיאגרמות, מספרים בתחום המיליון, פריקים וראשונים, כפל וחילוק, הכרה של שברים פשוטים, מצולעים וגופים. בסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.


השיעורים האחרונים

03.11.2017
חוברת: מספרים בתחום הרבבה.
נושא: אומדן עיגול (לעשרות שלמות).
עבודת כיתה: משימה 1בעמוד 80, משימה 3 בעמוד 81,משימה 4 בעמודים 82-83 ומשימה 5 בעמוד 83
.
עבודת בית: משימה 10 בעמוד 87, משימה 1 בעמוד 90 ומשימות 2-3 בעמוד 92. בנוסף להגיש דף מספר 2 בשישי הבא.

Comments