חשבון 3

סילבוס לקורסמבדק בתאריך26.11.13  - יום ג' בנושא שברים פשוטים: מהות השבר, השווא לחצי ושלם , השוואה במונים ומכנים זהים, חיבור וחיסור שברים פשוטים, צמצום והרחבהת שברים.
פעולות חשבון בשלמים: כפל בטור, חילוק ארוך - שאלות מילוליות


מבדק ביום שלישי 7.1 -
4 פעולות החשבון הבסיסיות כולל כפל בטור וחילוק ארוך
שברים פשוטים: מהות השבר, מכנה משותף, צמצום ןהרחבה, השוואת שברים, חיבור וחיסור שברים,
הנדסה: חישוב שטח והיקף של משולש ומרובע, סוגי משולשים וזויות

מבדק בתאריך 5/3: שברים פשוטים: צמצום, הרחבה, מכנה משותף, חיבור וחיסור. שברים עשרוניים: משמעות השבר, כתיבה נכונה, חיבור, חיסור והשוואה
הנדסה: משפחת המרובעים
ש.ב 26/3: עמודים 158-160 - מידות עשרוניות
עמודים 150,153 - חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

ש. ב 29/4: לסיים עמודים 170-178 בחוברת 2
להביא למחר חוברת 3


30.4: עברנו לחוברת 3. עסקנו במהות השבר העשרוני, מדידות אורך ביחידות מידה עשרוניות.
ש.ב: לסיים עד עמוד 21 ובנוסף: 22 - משימת דיון כיתתי, עמוד 23 משימה 2, עמוד 24 משימות 4-5

21.5: למדנו יחידות 6,7,8,9 
ש.ב: לסיים תרגילים עד עמוד 38.
Comments