חשבון 4

חשבון 4(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 3)

תיאור הקורס
במסגרת הקורס נלמד ונשאל שאלות בנושאים מוכרים וחדשים, נתנסה בדרכי פתרון שונות לבעיות נתונות. נתחיל את השנה בחזרה קצרה על הנלמד בקורס חשבון 3. בהמשך נלמד את הנושאים הבאים: פעולות חשבון בשברים פשוטים ועשרוניים, אחוזים, קנה-מידה ויחסים. בהנדסה נכיר גופים חדשים ונלמד למדוד נפח ושטח פנים. נכיר את המעגל ונלמד לחשב את שטחו והיקפו. בסיום כל נושא ייערך מבדק ובמידת הצורך חזרה ותרגול או העמקה והעשרה.


Comments