אלגברה 1


אלגברה 1(2) בשנה"ל תשע"ז בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו חשבון 4)

תיאור הקורס
בקורס נכיר את אבני היסוד של עולם האלגברה, החל מהרחבת עולם המספרים, דרך הכרת משתנים וביטויים אלגבריים, וכלה בפתרון משוואות. בנוסף נתוודע לפונקציה הקווית באמצעות משוואות ושאלות מילוליות.
בשיעורים נעבוד בקבוצות עבודה קטנות, כמו גם באופן יחידני, נערוך דיונים והסברים במליאה, נתרגל את החומר הנלמד ונגוון את הלימוד במשחקים ובפעילויות שונות.
Comments