אלגברה 2


אלגברה 2(1) ואלגברה 2(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 1)

תיאור הקורס
נרחיב את הכרותינו עם האלגברה לעבר פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכות משוואות, תוך רכישת כלים שונים לפתרון בעיות מגוונות. נעמיק את הלמידה סביב המושג פונקציה ונתמקד בלימוד הפונקציה הקווית. נעסוק במגוון נושאים מתמטיים: יחס, קנה-מידה, אחוזים, הסתברות וסטטיסטיקה. נלווה את הלמידה בחקירת בעיות מחיי היומיום.השיעורים האחרונים

אלגברה 2(1) 

19.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: השוואת שטחים בעזרת חוק הפילוג המורחב.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 97.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 98.

18.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חוק הפילוג המורחב.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 93 ומשימות 5-6 בעמוד 94. בנוסף הוחזרו המבדקים בנושא אחוזים סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 95 ומשימות 5,7 בעמוד 96.

13.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חוק הפילוג.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 62, משימה 4 בעמוד 63 ופתרון משימה 12 בחוברת המשימות במתמטיקה
.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 81, משימות 7,9 בעמוד 82 ולהגיש דף שבועי מספר 8 בנושא משוואות וביטויים אלגבריים.

12.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: פעילות סיכום - סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת כיתה: משחק kahoot בנושא 
סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: אין.

11.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים 
מבדק בנושא אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: אין.

06.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: ארגון תוצאות וחישוב הסתברויות.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, פתרון משימות מעבודת החזרה לקראת המבדק ופתרון משימה 11 בחוברת המשימות במתמטיקה.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

05.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: ארגון תוצאות וחישוב הסתברויות.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 62, משימה 4 בעמוד 63 ופתרון משימות 6-7 בחוברת המשימות במתמטיקה.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 64, משימות 6-8 בעמוד 65 ולסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק.

04.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חזרה לקראת מבדק.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרות מעבודת החזרה לקראת המבדק, שחולקה בשיעור וכן משימות 1-4 בחוברת המשימות במתמטיקה.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק, וכן משימה 5 בחוברת המשימות במתמטיקה.

20.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: מעבר יסודי על הסיכום המופיע באתר לקראת המבדק: אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 56.

19.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 56.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 57.

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3,5 בעמוד 53.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 55.אלגברה 2(2) 

18.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חוק הפילוג המורחב.
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 93 ומשימות 5-6 בעמוד 94. בנוסף הוחזרו המבדקים בנושא אחוזים סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 95 ומשימות 5,7 בעמוד 96.

13.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חוק הפילוג.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 62, משימה 4 בעמוד 63 ופתרון משימה 12 בחוברת המשימות במתמטיקה
.
עבודת בית: משימות 1,3,5 בעמוד 81 ומשימות 7,9 בעמוד 82.

11.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים 
מבדק בנושא אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות.
עבודת בית: אין.

06.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: ארגון תוצאות וחישוב הסתברויות.
עבודת כיתה: משימות 1-2 בעמוד 62, משימה 4 בעמוד 63 ופתרון משימות 6-7 בחוברת המשימות במתמטיקה.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 64 ומשימות 6-8 בעמוד 65.

04.03.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חזרה לקראת מבדק.
עבודת כיתה: פתרון שאלות נבחרותמעבודת החזרה לקראת המבדק, שחולקה בשיעור וכן משימות 1-5 בחוברת המשימות במתמטיקה.
עבודת בית: לסיים את עבודת החזרה לקראת המבדק, וכן להביא את חוברת המשימות במתמטיקה.

21.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות - המשך
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 56.
עבודת בית: משימות 3-5 בעמוד 57.

20.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3,5 בעמוד 53.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 55.

18.02.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: הסתברות (מאורע אפשרי, בלתי אפשרי וודאי)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 46 ומשימה 1 בעמוד 50
עבודת בית: משימות 3-4 בעמוד 51