אלגברה 3

ואלגברה 3(2) בשנה"ל תשע"ח בהנחיית ג'קי (מיועד לתלמידים שלמדו אלגברה 2)

תיאור הקורס
נחקור לעומק את הפונקציה הריבועית דרך ייצוגיה השונים. נלמד לפתור משוואות ואי-שוויונות ריבועיים. נשתמש בכלים אלה בפתרון בעיות. נלמד לבצע פעולות בשברים אלגבריים. נמשיך לעסוק בהסתברות ובטכניקות אלגבריות (דוגמת נוסחאות הכפל המקוצר) ובחזקות.

ימים מרוכזים במתמטיקה (אלגברה וגאומטריה) יתקיימו ביום חמישי ה- 21.06.2018 וביום ראשון ה- 24.06.2018 החל מהשעה 08:30
ניתן להשתתף בשני הימים או רק באחד מהם לפי בחירה
.


השיעורים האחרונים

06.06.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: סיכום שנה.
עבודת כיתה: פעילות kahoot לסיכום השנה.
עבודת בית: אין.

04.06.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: פתרון משוואות על בסיס משוואה נתונה.
עבודת כיתה: משימות 6-7 בעמוד 116 ומשימה 8 בעמוד 117. להביא טלפונים לשיעור הבא שיתקיים בתיכון 3.
עבודת בית: אין.

03.06.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: המשך אי שוויונות ריבועיים עם מכנים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1 בעמוד 114 ומשימה 2 בעמוד 115.
עבודת בית: אין.

30.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: אי שוויונות ריבועיים עם מכנים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 111.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 112.

28.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: אי שוויונות ריבועיים - המשך.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימה 5 בעמוד 107 ומשימה 3 בעמוד 108.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 108.

27.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: אי שוויונות ריבועיים.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימות 1-2 בעמוד 102 ומשימות 3-4 בעמוד 103, וכן החזרת דפי עבודה ומבדקים שנבדקו.
עבודת בית: משימות 1-2 בעמוד 104 ומשימות 3-4 בעמוד 105.

14.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: חזרה לקראת המבדק.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, פתרן משימות נבחרות מדף עבודה שבועי מספר 10.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני מבדק.

13.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: פתרון גרפי של מערכת משוואות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 98 ומשימה 2 בעמוד 102.
עבודת בית: משימה 3 בעמוד 98 ומשימה 3 בעמוד 103.

09.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: מערכת משוואות - שאלות ומשוואות.
עבודת כיתה: פתרון חלק ניכר מעבודת הבית, משימות 1,3בעמוד 92 וחלוקת דף 10 ואחרון.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 93 ולהגיש דף שבועי מספר 10.

07.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: מערכת משוואות - פרבולה וישר.
עבודת כיתה: חידה יומית, משימה 1 בעמוד 88 ותחילת משימה 2 בעמוד 89.
עבודת בית: לסיים משימה 2 בעמוד 89.

06.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: שאלות מילוליות ומשוואות.
עבודת כיתה: משימות 1,2,4 בעמוד 85 וחלוקת דף שבועי מספר 9. תזכורת של הנושאים למבדק.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 86 ומשימות 8,10 בעמוד 87, ולהגיש דף שבועי מספר 9.

02.05.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ח' - חלק ב'
נושא: חידות מתמטיות.
עבודת כיתה: שלוש חידות יומיות ברצף.
עבודת בית: אין, בשל מיעוט משתתפים בשיעור.

30.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: מפשטים ופותרים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 82.
עבודת בית: משימות 8-9 בעמוד 84.

29.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימה 1 בעמוד 40 וחלוקת דף שבועי מספר 8..
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 40 ומשימה 3 בעמוד 41.

25.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: מכנה משותף של שברים אלגבריים.
עבודת כיתה: חידה יומית, פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 35.
עבודת בית: משימה 6 בעמוד 37, משימות 1,3 בעמוד 38 ומשימה 6 בעמוד 39.

23.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: המשך פתרון משוואות עם שברים אלגבריים וכפל בהצלבה (באלכסון)
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1,3 בעמוד 33.
עבודת בית: משימה 5 בעמוד 33 ומשימות 8-9 בעמוד 34.

22.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: פתרון משוואות עם שברים אלגבריים
עבודת כיתה: משימה 1בעמוד 31 ומשימות 3-4 בעמוד 32.
עבודת בית: משימה 4 בעמוד 33 ומשימות 6-7 בעמוד 34.

16.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: שברים אלגבריים
עבודת כיתה: משימה 2 בעמוד 27, משימות 5,6,8 בעמוד 28 ופעילות kahoot לרגל יום העצמאות.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת יום העצמאות.

15.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: שברים אלגבריים
עבודת כיתה: משימות 1-3 בעמוד 25 ומשימות 4-7 בעמוד 26.
עבודת בית: משימות 1,3 בעמוד 27, משימות 7,9 בעמוד 28 ומשימה 11 בעמוד 29.

11.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: כמה פתרונות למשוואה?
עבודת כיתה: פתרון חלק מעבודת הבית, משימות 1-2 בעמוד 75 ומשימות 4-5 בעמוד 76.
עבודת בית: משימות 1,4 בעמוד 77 ומשימות 6-7 בעמוד 78.

09.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: תרגול נוסחת שורשים.
עבודת כיתה: שימוש בנוסחת השורשים, פתרון סעיפים נבחרים ממשימה 3 בעמוד 73.
עבודת בית: משימה 2 בעמוד 74.

08.04.2018
חוברת: מתמטיקה משולבת לכיתה ט' - חלק ב'
נושא: נוסחת שורשים.
עבודת כיתה: הוכחת נוסחת השורשים, פתרון סעיפים נבחרים ממשימה 3 בעמוד 73 והחזרת מבדקים בנושא פירוק לגורמים והסתברות, כולל מצגת תשובות נבחרות.
עבודת בית: לסיים משימה 3 בעמוד 73.