עמוד ראשי‏ > ‏קורסים‏ > ‏שפה‏ > ‏

עברית 6

עברית 6 בשנה"ל תשע"ה בהנחיית ג'קי.

תיאור הקורס
בקורס זה נעמיק את הידע שלנו בשפה העברית ובחוקיה, נאתר מידע, נפרש ונסיק, וכן נקיים הערכה וביקורת. נעסוק בתורת הצורות בגזרת השלמים: החל בפועל (שורש, מוספיות, זמנים, גופים, בניינים, פעיל וסביל) וכלה בשם (שורש במשקל בעל משמעות, בסיס וצורן סופי בעל משמעות, הלחם בסיסים). נמשיך במילונאות: נבדוק במה עוסקת המילונאות? אילו סוגי מילונים קיימים? מהו ערך מילוני ומה משמעויותיו. נתרגל מיומנות חיפוש במילון, נבחין בין שמות (תחיליות, סופיות, צרופי סמיכות) לבין פעלים (שורש, מילות יחס מוצרכות). כמו כן נתרגל את נושא התחביר - חלקי הדיבור, סמיכות, דיבור ישיר ודיבור עקיף, זיהוי נושא ונשוא במשפט. בנוסף נעשיר את אוצר המילים והמשמעים ונשפר את היכולת להשתמש בשפה בצורה נכונה ויעילה, הן בדיבור והן בכתיבה.


השיעורים האחרונים

עברית 6 (1)

05.06.2015
נושא: מילונאות ואוצר מילים.
עבודת כיתה: תרגיל 3 בעמודים 244-246 בנושא "מדינת ישראל והתפוצות".
עבודת בית: לסיים את עבודת הכיתה.

04.06.2015
נושא: מלים ניגודיות ומלים נרדפות.
עבודת כיתה: תרגיל 2 בעמודים 241-243 בנושא "פעילות גופנית".
עבודת בית: אין.

03.06.2015
נושא: מלים ניגודיות באופן מוחלט, רציף והדדי.
עבודת כיתה: תרגילים 1-2 בעמוד 260 והחזרת מבדקים למגישים באיחור.
עבודת בית: תרגילים 3-4 בעמוד 261.

29.05.2015
נושא: מלים נרדפות באופן מלא ובאופן חלקי.
עבודת כיתה: תרגיל 1 בעמוד 256 ותרגיל 2 בעמוד 257.
עבודת בית: תרגילים 1-2 בעמוד 259.

28.05.2015
נושא: טנא של תות.
עבודת כיתה: פעילות לשיר "טנא של תות" + שאלות נבחרות מהמבדק + החזרת מבדקים.
עבודת בית: אין.

27.05.2015
נושא: שבועות.
עבודת כיתה: פעילות לחג השבועות + צפייה בסרטון. https://youtu.be/6k3XobewfHQ
עבודת בית: לציין שמות של שני שירים עם המילה "טנא".

21.05.2015
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק כולל מילונאות ותחביר.
עבודת בית: אין.

15.05.2015
נושא: תחביר - משפט מורכב.
עבודת כיתה: קריאת הסבר בעמוד 311 וכן היכרות עם מילות שעבוד, תרגיל 1 בעמודים 312-313.
עבודת בית: לסיים תרגיל 1 בעמודים 312-313.

14.05.2015
נושא: תחביר - משפט מחובר.
עבודת כיתה: קריאת הסבר בעמוד 309 וכן מילות קישור בעמודים 10-11, תרגיל בעמוד 310.
עבודת בית: לסיים תרגיל בעמוד 310 ולהגיש דף ניבים שבועי באות פ.

13.05.2015
נושא: תחביר - נושא ונשוא במשפט פועלי - המשך.
עבודת כיתה: תרגיל 3 בעמוד 303.
עבודת בית: תרגיל 4 בעמוד 304.

08.05.2015
נושא: תחביר - נושא ונשוא.
עבודת כיתה: תרגיל 1 בעמודים 300-301.
עבודת בית: תרגיל 2 בעמודים 302-303 וכן להגיש דף ניבים שבועי באות ע.

06.05.2015
נושא: מילונאות - המשך.
עבודת כיתה: בדיקה נרחבת של עבודת הבית, תרגיל 1 בעמודים 238-241.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת ל"ג בעומר.

01.05.2015
נושא: מילונאות.
עבודת כיתה: קריאה של עמודים 228-229 ותרגיל 1 בעמוד 230.
עבודת בית: לסיים תרגיל 1 בעמוד 230, וכן תרגילים 1-2 בעמוד 231 ותרגילים 3-4 בעמוד 232.

30.04.2015
נושא: שוקולד.
עבודת כיתה: תרגיל 8 בעמודים 192-194.
עבודת בית: לסיים תרגיל 8 בעמודים 192-194 (כולל מטלת הסיכום) ולהגיש דף ניבים שבועי באות ס.

24.04.2015
נושא: תבנית נוף מולדתנו.
עבודת כיתה: תרגיל 7 בעמודים 188-191.
עבודת בית: לסיים תרגיל 7 בעמודים 188-191 (למעט מטלת הסיכום).

17.04.2015
נושא: יום הזיכרון ויום העצמאות.
עבודת כיתה: תרגיל 2 בעמודים 123-126.
עבודת בית: לסיים תרגיל 2 בעמודים 123-126.


עברית 6 (2)

09.06.2015
נושא: ניבים.
עבודת כיתה: משחק kahoot בנושא דפי ניבים שבועיים, בעיקר ק-ת.
עבודת בית: אין.

08.06.2015
נושא: מילונאות ואוצר מילים.
עבודת כיתה: תרגיל 3 בעמודים 244-246 בנושא "מדינת ישראל והתפוצות".
עבודת בית: לסיים את עבודת הכיתה.

04.06.2015
נושא: מלים ניגודיות ומלים נרדפות.
עבודת כיתה: תרגיל 2 בעמודים 241-243 בנושא "פעילות גופנית".
עבודת בית: אין.

02.06.2015
נושא: מלים ניגודיות באופן מוחלט, רציף והדדי.
עבודת כיתה: תרגילים 1-2 בעמוד 260 והצגת תשובות נבחרות מהמבדק האחרון.
עבודת בית: תרגילים 3-4 בעמוד 261.

01.06.2015
נושא: מלים נרדפות באופן מלא ובאופן חלקי.
עבודת כיתה: תרגיל 1 בעמוד 256 ותרגיל 2 בעמוד 257.
עבודת בית: תרגילים 1-2 בעמוד 259.

28.05.2015
נושא: טנא של תות.
עבודת כיתה: פעילות לחג השבועות + "טנא של תות".  https://youtu.be/6k3XobewfHQ
עבודת בית: אין.

26.05.2015
נושא: מבדק.
עבודת כיתה: התקיים מבדק כולל מילונאות ותחביר.
עבודת בית: אין.

19.05.2015
נושא: תחביר - משפט פשוט, מחובר ומורכב.
עבודת כיתה: חזרה על סוגי המשפטים וכלל "האצבע" משפטים 1-11 בעמוד 314.
עבודת בית: לסיים משפטים 12-22 בעמודים 314-315.

18.05.2015
נושא: תחביר - משפט מורכב.
עבודת כיתה: קריאת הסבר בעמוד 311 וכן היכרות עם מילות שעבוד, תרגיל 1 בעמודים 312-313.
עבודת בית: לסיים תרגיל 1 בעמודים 312-313.

14.05.2015
נושא: תחביר - משפט מחובר.
עבודת כיתה: קריאת הסבר בעמוד 309 וכן מילות קישור בעמודים 10-11, תרגיל בעמוד 310.
עבודת בית: לסיים תרגיל בעמוד 310 ולהגיש דף ניבים שבועי באות פ.

12.05.2015
נושא: תחביר - נושא ונשוא במשפט פועלי - המשך.
עבודת כיתה: תרגיל 3 בעמוד 303.
עבודת בית: תרגיל 4 בעמוד 304.

11.05.2015
נושא: תחביר - נושא ונשוא.
עבודת כיתה: תרגיל 1 בעמודים 300-301.
עבודת בית: תרגיל 2 בעמודים 302-303 וכן להגיש דף ניבים שבועי באות ע.

05.05.2015
נושא: מילונאות - המשך.
עבודת כיתה: בדיקה נרחבת של עבודת הבית, תרגיל 1 בעמודים 238-241.
עבודת בית: אין. שיעור אחרון לפני חופשת ל"ג בעומר.

04.05.2015
נושא: מילונאות.
עבודת כיתה: קריאה של עמודים 228-229 ותרגיל 1 בעמוד 230.
עבודת בית: תרגילים 1-2 בעמוד 231 ותרגילים 3-4 בעמוד 232.

30.04.2015
נושא: איראן היהודית.
עבודת כיתה: תרגיל 9 בעמודים 196-200.
עבודת בית: לסיים תרגיל 9 בעמודים 196-200 (כולל מטלת הסיכום) ולהגיש דף ניבים שבועי באות ס.

16.04.2015
נושא: יום הזיכרון ויום העצמאות.
עבודת כיתה: תרגיל 2 בעמודים 123-126.
עבודת בית: לסיים תרגיל 2 בעמודים 123-126.

14.04.2015
נושא: תבנית נוף מולדתנו.
עבודת כיתה: תרגיל 7 בעמודים 188-191.
עבודת בית: לסיים תרגיל 7 בעמודים 188-191.

13.04.2015
נושא: ביאליק.
עבודת כיתה: תרגיל 6 בעמודים 183-188.
עבודת בית: לסיים תרגיל 6 בעמודים 183-188.


ĉ
Jackie Hakim,
15 בינו׳ 2015, 13:38
ĉ
Jackie Hakim,
31 בינו׳ 2015, 12:45
ĉ
Jackie Hakim,
7 בפבר׳ 2015, 12:30
ĉ
Jackie Hakim,
14 בפבר׳ 2015, 11:42
ĉ
Jackie Hakim,
28 בפבר׳ 2015, 11:16
ĉ
Jackie Hakim,
9 במאי 2015, 12:49
ĉ
Jackie Hakim,
1 במאי 2015, 0:39
ĉ
Jackie Hakim,
9 במאי 2015, 12:50
ĉ
Jackie Hakim,
14 במאי 2015, 0:36
ĉ
Jackie Hakim,
28 במאי 2015, 8:31
Comments