תרבות ישראל תשעד

שלום תלמידות ולתלמידים חכמות וחכמים!!!
קבוצת "שני"

28.10.13

סליחה שהשיעור לא התקיים- הייתי בגישור חשוב ודחוף...

קבוצת "רביעי"

30.10.13

קראנו את השיר של יהודה עמיחי "אבי היה אלוהים".
שיעורי בית: כתבו, בשתי פסקאות, מה לא הייתם רוצים שישתנה אצלכם כאנשים מבוגרים ומה הייתם רוצים שישתנה בכם.
בכיתה רק מי שרוצה ישתף במה שכתב.


Comments