גיבורי על

ביום הראשון של הסדנא עסקנו בגיבורי על.
חקרנו אודותיהם, אפיינו את תכונותיהם, יכולותיהם וסיפורי חייהם.

כל משתתף יצר את גיבור העל שלו וכתב את הסיפור שלו.


 
ביום השני עסקנו בסוגי הנהגה, למדנו על מאפייני המנהיג, התכונות המייחדות אותו וסגנונות הנהגה.

 
 
ביום השלישי עסקנו ביחסים בין קבוצה למנהיג והבנו שגיבורי על לרוב אינם מנהיגים.

צפינו בסרטונים בהם ראינו כי מנהיגים (מובילי קבוצות) קיימים גם בתחומים שונים אחרים בחיינו (בספורט, במחול, בשירה, בקולנוע ועוד).


התוצר הסופי עליו עבדו הילדים בקבוצות הוא יצירת קבוצה עם מנהיג וייצוג היחסים בין המנהיג לקבוצה.
Comments