היום השני: מסיבות עיתונאים

                    מפלגת "איחוד-ביתי"

                   מפלגת "עטרה"


                    מפלגת "עמל"
מפלגת עמל


                                        מפלגת "ג'דיד"

Comments