היום הראשון: מושגי יסוד

קישור ליום השני: מסיבות עיתונאים    קישור ליום השלישי: קמפיין הבחירות   קישור ליום הרביעי: העימות     קישור לתוצאות הבחירות

ביום הראשון של הסמינר למדנו בקבוצות מושגי יסוד הקשורים לדמוקרטיה, לבחירות ולאזרחות.
כל אחת מהקבוצות, עסקה באופן זה ואחר, בחלק או בכל המושגים הבאים:
  1. משטר דמוקרטי,
  2. ראשי ממשלה בישראל
  3. מפלגות
  4. ימין ושמאל
  5. שיטת הבחירות בישראל.
בנוסף התוודעה כל קבוצה לעולם התוכן שבו תעסוק במשך כל ימי הסמינר:

קבוצת מפלגות: תחומי העל הפוליטיים בישראל, מהו המצע הפוליטי...
ועדת בחירות: תנאים הכרחיים לבחירות דמוקרטיות, שיטות בחירות שונות...
קבוצת פרסום: עקרונות, דגשים וטיפים מעולם הפרסום בכלל ועולם הפרסום הפוליטי בפרט...
קבוצת האינטרנט: החשיבות והאפשרויות של העולם הוירטואלי כחלק מהמערכה הפוליטית.
קבוצת תקשורת: תפקידי התקשורת החופשית בדמוקרטי והשפעות העיתונות על מערכות בחירות.מושגי יסוד בדמוקרטיה, אזרחות ובחירות

 
 
 
Comments