תוצאות הבחירות

התחלקו סך הקולות הכשרים (136) באופן הבא:

מפלגת עמ"ל [עם] קיבלה 51% (70 קולות).

מפלגת עטרה [חי] קיבלה 21% (28 קולות).

מפלגת ז'דיד [יפ] קיבלה 15% (21 קולות).

מפלגת איחוד ביתי [אב] קיבלה 13% (17 קולות).
אחוזי הצבעה:

מתוך כלל תלמידי החט"ב
הצביעו 72%:
71% מתלמידי ט', 67% מתלמידי ח', 75% מתלמידי ז'.

מתוך כלל תלמידי חטיבת ה-ו הצביעו 82%:
82% מתלמידי ו', ו82% מתלמידי ה.

סכ"ה אחוז הצבעה מקרב התלמידים:  77%
(107 תלמידות ותלמידים).


אחוז הצבעה מקרב המורים 33%.

אחוז הצבעה מקרב ההורים 6%.


 ומה קורה בבחירות האמיתיות?
Comments