בוחרים זכויות היום הראשון

היום הראשון

מאת זוהר גרינברג ושי בן נר.

התחלנו את היום עם משחק היכרות קטן. בהמשך דנו בשאלות: של "מה זו זכות?" ו"מה זה רצון?". זכות זה משהו שאדם זכאי וזקוק לו מרגע שהוא נולד.

אחרי זה דיברנו על דרכים למימוש הזכויות.

בסוף למדנו שיש אנשים שלא יכולים לממש את הזכויות שלהם כי אין להם אמצעים.

לדעתנו הנושא של מימוש זכויות חשוב מאוד מכיוון שצריך לעזור לאנשים שלא יכולים לממש את הזכויות שלהם. אנחנו הגענו למסקנה שזכות יכולה להיות גם רצון, אבל רצון לא יכול בהכרח להיות זכות.

Comments