פרלמנט

הפרלמנט הוא הרשות המחוקקת של בית הספר.
כל חברי קהילת בית הספר - תלמידים, תלמידות, הורים, אנשי צוות - יכולים להציע הצעות לחוקים של בית ספר.
הצעות החוק עולות לדיון בפרלמנט אליו יכולים להגיע כל חברי הקהילה.
לאחר הדיון מתקיימת הצבעה אשר קובעת האם ההצעה הפכה לחוק או לא.

תפקידיה של ועדת פרלמנט:
- לבדוק שההצעות שהוגשו חוקיות - שאינן נוגדות את חוקי המדינה, חוקי משרד החינוך וחוקת בית ספר.
- לבדוק שההצעות ברורות ואפשריות לביצוע.
- לנהל את דיוני הפרלמנט. לשמור שכל המשתתפים יוכלו לשמוע ולהשמיע דעות שונות, כדי שיוכלו להצביע לאחרי שגיבשו דעה מבוססת.


 החלטות פרלמנט לפי תאריך                                 
 
          פרלמנטים עד תשע"ח