28/4/17 - ביטול וז"ח

פורסם: 22 באפר׳ 2017, 11:40 על ידי: ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 6 במאי 2017, 12:30 ]
ביום שישי 28/4/17 תעלה ההצעה הבאה -
ביטול וז"ח והפניית כל פתרון הסכסוכים לגישור.
במקרי אלימות חוזרת או עבירות בטיחות הטיפול יעבור לצוות.
הסמכות למתן עונשים תעבור מוז"ח לצוות.
הטיפול יהיה בידי צוות החטיבה אליו שייכ/ת הילד/ה שעברו על החוק.
לצוות יהיה מדרג עונשים אחיד אותו יקבע צוות בית הספר בשיתוף עם מציעות ההצעה.
ניתן יהיה להעביר מקרים מגישור לטיפול הצוות ולהיפך בדומה למתרחש כיום.
חוק זה יחול החל משנת הלימודים הבאה - תשע"ח.
(מגישות שירה ברבי ,אלי גריניס ומיכל גופר מכיתה ד') 

ההצעה לא התקבלה
Comments