בפרלמנט בשישי הקרוב, 1.5.15:

פורסם: 28 באפר׳ 2015, 7:08 על ידי: Hava Tsivoni

1. הגדרת נוהל עבודה קבוע לועדת תכנון (כדי שלא יהיה צורך לאשר כל שנה מחדש את אופן הפעולה של ועדת תכנון).

2. כל שנה שבה יוחלט על פעילות של ועדת תכנון, צוות בית ספר יודיע על כך לקהילה (במייל, באתר ובלוח המודעות.).

 

Comments