ביום שישי 8/3/13 יעלו בפרלמנט שתי הצעות:

נשלח 1 במרץ 2013, 0:24 על ידי ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 1 במרץ 2013, 0:29 על ידי Hava Tsivoni ]


1.  אישור ועדת תכנון לתשע"ד ונוהל העבודה של הועדה. (נוהל הועדה במסמך נלווה).

2.  לצורך מימון של הדפסת העיתון "מה בדמוקרטי?" מותר יהיה למערכת העיתון למכור שטחי פרסום, שיוצעו קודם כל לחברי הקהילה. לחברי מערכת העיתון יינתן שיקול דעת באשר לסוג הפרסומות שיתפרסמו בעיתון.

מציעה: מערכת העיתון "מה בדמוקרטי?"

ĉ
Hava Tsivoni,
1 במרץ 2013, 0:26
Comments