השבוע, 21.3.14:

פורסם: 20 במרץ 2014, 1:07 על ידי: Hava Tsivoni
יתקיים חידון פרלמנט במקום פרלמנט רגיל. כיוון שיש ילדים שיהיו בטיול ואסור לקיים פרלמנט.
Comments