בשישי הקרוב 10/5 נמשיך בדיון בהצעה על נוהל איחורי תלמידים.

פורסם: 3 במאי 2013, 21:13 על ידי: ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 3 במאי 2013, 21:16 על ידי Hava Tsivoni ]

ההצעה - תוגש תלונה לוז"ח על תלמיד/ה המאחרים לבית הספר בבוקר (איחור לא מוצדק) ומגיעים  לאחר השעה 8:15, על פי הנוהל הבא:

1.     בפעם הראשונה: – עם האיחור השלישי שיחה עם ההורים. לאחר שני איחורים נוספים – תלונה לוז"ח.

2.     מהפעם השניה ואילך – לאחר 3 איחורים וז"ח.

כל זאת בהתאם לכללי החטיבה בעניין איחור למפגש,  ובהתאם לשיקול דעת צוות החטיבה. עם תום המחצית הראשונה תתחיל ספירת האיחורים מחדש.

*  פרוטוקול הדיון הראשון מפורסם באתר בית הספר ועל לוח הודעות הפרלמנט.   

Comments