ביום שישי 6/7/13 לא יתקיים פרלמנט בגלל יום ההערכות בחטיבה הבוגרת.

פורסם: 31 במאי 2013, 7:43 על ידי: ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 31 במאי 2013, 7:44 על ידי Hava Tsivoni ]

במקום פרלמנט יתקיימו פעילויות ומשחקים ברחבי בית הספר. 

בשבוע שלאחר מכן לא יתקיים פרלמנט בגלל יום ההערכות של יתר החטיבות. 

ביום שישי 31/5/13  התקבלה ההצעה הבאה:

 יקום צוות שמטרתו בדיקת היתכנות פתיחת גן טרום טרום חובה בשנת תשע"ה (2014-2015). הבדיקה תתייחס להיבטים כלכליים ופדגוגיים.

 זו אינה בקשת אישור לפתיחת גן אלא בירור בנוגע לרצון הקהילה.

במידה שהצעה זו תתקבל, תתבצע בדיקה מעמיקה ובסיומה (במהלך שנת הלימודים הבאה)  תובא לפרלמנט הצעה מפורטת בנוגע להקמת הגן.           
ĉ
Hava Tsivoni,
31 במאי 2013, 7:43
Comments