פרלמנט 12/4/12-

פורסם: 9 באפר׳ 2013, 0:26 על ידי: ויוי משאל-מנדלווי   [ עודכן 9 באפר׳ 2013, 0:26 על ידי Hava Tsivoni ]

ביום שישי הקרוב, 12/4/13 תעלה בפרלמנט ההצעה הבאה:

שולחן הפינג-פונג יתחיל להיות בשימוש בהתאם לכללים הבאים:

1.      הציוד (רשת, מחבטים וכדורים) ישמר בארון החטיבה הצעירה.

2.      תורני הציוד יהיו און, אוהד א, אלון ויואב מהחטיבה הצעירה. כל תלמידי בית הספר יוכלו להשאיל את הציוד מהתורנים.

3.      בכל יום תהיה קדימות במשחק לחטיבה אחרת. התורנים יהיו אחראים לתלות לוח ובו יפורסמו הימים של כל חטיבה וכן שם התורן של אותו יום.

4.      ביום בו יש קדימות לחטיבה מסוימת ואין תלמידים מחטיבה זו שמעוניינים לשחק, יוכלו תלמידים מחטיבה אחרת לשחק, באישור התורן. אם במהלך המשחק מגיעים תלמידים מהחטיבה לה יש קדימות ביום זה, עליהם להמתין עד לסיום המשחק ולאחר מכן יפנו להם את השולחן.

5.      תלמיד/ה שהשאילו ציוד יוכלו להעבירו לתלמיד/ה אחר/ת רק לאחר שהודיעו על כך לתורן.

6.       תלמיד/ה שיאבדו או יהרסו ציוד יצטרכו לקנות ציוד חדש במקום זה שאבד או נהרס.

מציעים: אוהד אזולאי, און מגבר ויובל עוז.

ביום שישי 5/4 עלתה לפרלמנט הצעה בעלת שלושה סעיפים,  בנושא הצטרפות למשחק חיי שרה.

סעיף א התקבל - ילדים שמעוניינים להצטרף למשחק של ילדים שכבר משחקים, יבקשו רשות להצטרף.  על הילדים המשחקים להסכים להצטרפות.

סעיף ב' לא התקבל -   המשחקים יתקיימו ללא בריתות.

סעיף ג' לא התקבל -   כאשר ילדים נוספים רוצים להצטרף, עליהם לבקש ממי שהתחיל את המשחק ולא ממי שהצטרף.

 

להתראות!

ועדת פרלמנט

Comments