החלטות הפרלמנט 4/3/2011

פורסם: 10 במרץ 2011, 2:58 על ידי: טל מוזס   [ עודכן 10 במרץ 2011, 2:58 על ידי Hava Tsivoni ]
בעקבות הדיונים האחרונים ועדת פרלמנט דנה שוב בהצעה של ועדת תכנון. הועדה מצאה את הסעיפים :

2. תינתן זכות הצבעה לפי היחס הבא: 40% צוות, 40% הורים, 20% תלמידים/ות.
    ובמספרים- 2 צוות, 2 הורים, 1 תלמיד/ה.

3. תינתן זכות הצבעה לפי היחס הבא: 50% הורים, 25% צוות, 25% תלמידים/ות.    
    ובמספרים: 4 הורים, 2 צוות, 2 תלמידים/ות.

כנוגדות את עיקרון השוויון כפי שהוא מופיע בעקרונות המכוננים של בית הספר ולכן סעיפים אלה לא עולים להצבעה.

בד בבד בעקבות התלבטיות שעלו שוב מנציגי ועדת תיכנון וכן מספר השגות לגבי ניסוח ההצעה כפי שהיא עלתה.

ועדת פרלמנט מבקשת לדון שוב עם נציגי ועדת תכנון על נוסח ההצעה לפרלמנט כך שההצעה תעלה בפעם הבאה להצבעה אחרי שנוסחה באופן מדויק.
Comments