חוגים

השנה אנו מרחיבים את מפעל החוגים הקיים בביה"ס לרווחת כל תושבי האזור. פירוט מלא תוכלו למצוא באתר החוגים החדש.


או ליצור קשר עם ערן בכתובת  hug@hhds.org.il