עקרונות ומבנה

רקע

התפיסה החינוכית בבית הספר הדמוקרטי מגדירה מחדש את החיים בבית הספר ואת מטרותיו; את החיים בחברת הילדים, את היחסים בין המבוגרים לילדים, את הלמידה, את משמעות חינוך הילדים ואת דמותו של איש או אשת החינוך בבית הספר.

ביה"ס הדמוקרטי בהוד-השרון נוסד בשנת 2001 על-ידי קבוצת הורים ופועל זו השנה ה-18. ביה"ס מוכר ע"י משרד החינוך כבית ספר ממלכתי ייחודי על-אזורי.

בבית הספר לומדים כיום תלמידים ותלמידות בגילאים 4-18, המתגוררים בהוד-השרון ובסביבתה.


בית הספר פועל בחמש חטיבות גיל:
  • חטיבת גנים: הכוללת ילדי/ות גן טרום-חובה וחובה (35 ילדים וילדות סה"כ).
  • חטיבה צעירה: הכוללת את קבוצת ילדי וילדות כתה א' וכתה ב'.
  • חטיבות היסודי: חטיבה הכוללת את ילדי וילדות כתות ג' ד',   חטיבה הכוללת את ילדי וילדות כתות ה' ו'.
  • חטיבת ביניים: הכוללת את ילדי וילדות כתות ז' ח' ט'.
  • תיכון: כולל את ילדי כיתות י', י"א, י"ב.


צוות ביה"ס מונה את רמי נייפריס, מנהל ביה"ס, וכ-40 אנשי חינוך נוספים.


ביה"ס ממוקם במתחם בית הנערה (גבעת הוד) במערב הוד-השרון.מטרות בית הספר ועקרונותיו

בית הספר נוסד על מנת ליצור סביבה חינוכית המכבדת את הילד כאדם, נותנת מענה לצרכיו ורצונותיו, ומחנכת לערכי הדמוקרטיה הלכה למעשה. בית ספר אליו יבוא הילד בשמחה וירצה ללמוד בו, ובו יקבל סיוע ברכישת כלים שיסייעו לו להגשים את מטרותיו.
קהילת בית הספר מחזיקה בתפיסה שיישום הרעיון הדמוקרטי הוא לא רק בדרך בה מתנהל בית הספר ובו מתקיימת הלמידה, אלא גם בכך שבית הספר מקיים את ערך השוויון והצדק החברתי בהיותו פתוח לקליטת ילדים מכל מגוון השכבות הסוציו-אקונומיות. לכן הושקע מאמץ רב בניסיון לבנות בית ספר צנוע ושווה לכל נפש.מתוך חוקת בית הספר:

"…ליצור קהילה שוויונית ופלורליסטית בה כל החברים: ילדים, הורים ואנשי צוות כאחד, יחיו בסביבה חופשית, סובלנית ולא אלימה, קהילה המקדמת את התפתחותו האינטלקטואלית, הנפשית החברתית והרוחנית הייחודית והעצמאית של הילד, כחלק מהחברה בה הוא חי, מתוך שימת דגש על כיבוד הזולת הטבע והסובב….


…בית הספר יהווה קהילה של בני אדם צעירים ומבוגרים המעצבים באופן פעיל, שווה ופלורליסטי את עולמם ובו בזמן נושאים באחריות ופועלים על פי החלטותיהם הריבוניות…


…ליצור קהילה לומדת-חוקרת, המפתחת חשיבה ביקורתית, בסביבה לימודית המאפשרת לפרט עצמאות מחשבתית, רגשית, פתוח אחריות אישית וסקרנות טבעית…


…לאפשר לחברי הקהילה לתכנן את זמנם במסגרת בית הספר ולבחור, מתוך אמונה כי חופש מכפייה מאפשר מימוש ומיצוי עצמי מיטביים ומעודד למידה, הרחבת אופקים, פיתוח ורכישת מיומנויות וכלים המתאימים לחיים מלאים וטובים בחברה. כל זאת במסגרת הכללים המחייבים הנקבעים על ידי הקהילה…"
אופן הפעילות בביה"ס


בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון חופשיים הילדים לבחור כיצד ברצונם לנצל את זמן שהותם בבית הספר; בשיעור, במרכז למידה, בסדנא, במשחק, ביצירה, בשיחה, בטיול... וזאת מתוך אמונה שתוך ההתנסות בתהליכי הבחירה ילמדו להכיר את עצמם, את הדברים שהם אוהבים ואת נטיותיהם, וכך יגיעו למיצוי ולמימוש עצמי מרבי.

בבית הספר הדמוקרטי מוצעת לילדים מערכת למידה לבחירה. מערכת השעות מכילה שעות לימוד שהן קורסים ושעות לימוד בהן יכולים התלמידים והתלמידות ללמוד באופן אינדיבידואלי מזדמן או קבוע במרכזי הלמידה. הדגשים בלמידה הם על השונות בין הלומדים, על תהליכי הבחירה, על מתן אפשרויות לסגנונות למידה שונים ועל רכישת כלים ומיומנויות למידה שיאפשרו לכל ילד וילדה לצמוח וללמוד כיצד יוכלו להגשים בעצמם את שאיפותיהם הלימודיות הייחודיות להם.


על מנת להיות קשוב וללוות כל אחד מן הילדים בתהליכי ההתפתחות והצמיחה הייחודיים לו, מלווה כל אחד מהילדים על ידי אדם מבוגר – חונך או חונכת אישיים. החונכים נפגשים באופן קבוע עם הילדים, מלווים אותם בתהליכי הבחירה שלהם, בחייהם בבית הספר - בתהליכי הלמידה שלהם, בחייהם החברתיים ובהתפתחותם האישית.


במסגרת החטיבות הרב-גילאיות מתקיימת פעילות בקבוצות שכל אחת מהן מלווה ומונחית על ידי חונך או חונכת קבוצתיים. החונכים הקבוצתיים המקבלים את פני הילדים בבוקר, עורכים מפגשים קבוצתיים עם ילדי הקבוצה אותה הם חונכים ומלווים את הקבוצה בפעילות החברתית. הליווי וההנחיה של הקבוצה מתמקדים בנושאים חברתיים, ערכיים, עניני אקטואליה, נושאים ותכנים המועלים על ידי הילדים ועולים מחיי בית הספר.


החיים בבית הספר מתנהלים לאור ערכי הדמוקרטיה ובאופן דמוקרטי; פתרון הקונפליקטים היום יומיים, ההכרעות הבית ספריות - חיי היום יום בבית הספר - מתנהלים דרך ובעזרת רשויות דמוקרטיות בית ספריות : פרלמנט, ועדות ביצועיות, וועדות גישור ומשמעת.בית הספר כקהילה


בית הספר מהווה קהילה דמוקרטית המורכבת מילדים, הורים וחברי צוות. נקודת המוצא לחיי הקהילה הדמוקרטית בבית הספר הן הזכויות של כל אחד ואחת מחברי הקהילה, ילדים ומבוגרים, כאשר הזכות לכבוד, לשוויון ולחירות מהוות את הבסיס לחיי הפרט והקהילה. החיים בחברה דמוקרטית מאפשרים לצעירים ולמבוגרים בקהילה לקדם את החשוב להם ולקבוצה אליה הם משתייכים, תוך פיתוח רגישות לעצמם, לאחר ולסביבה בה הם פועלים.

בית הספר פועל על פי תפישות קהילתיות. חווית השותפות בבית הספר יוצרת קהילה שמשמעותה רחבה בהרבה מיום לימודים כזה או אחר. תופעות שכמעט נשכחו מכולנו כמו: התנדבות, לקיחת אחריות, עזרה הדדית, יוזמות, שותפות ומעורבות פעילה, חגיגות משותפות של חגי ישראל, מתקיימות בקהילת בית הספר כמעשה של יום ביומו.
חינוך דמוקרטי ובתי ספר דמוקרטיים בארץ

בארץ קיימים היום 25 בתי ספר דמוקרטיים ויש עוד מס' בתי ספר דמוקרטיים בתהליכי הקמה. רשימת בתי הספר כוללת בתי ספר בערד ובגבעת אולגה, דרך מודיעין, רחובות, חולון, יפו, כפר סבא ועד לרמת הגולן. בית הספר הדמוקרטי הראשון נוסד בשנת 1987 בחדרה ביוזמת הורים ומחנכים, וביניהם יעקב הכט העומד היום בראש המכון לחינוך דמוקרטי שבסמינר הקבוצים.


תפיסת החינוך הדמוקרטי המופעלת הלכה למעשה בבתי הספר הדמוקרטיים השונים בארץ באה לידי ביטוי בדרכים רבות ומגוונות. הגיוון הרב מבטא את הנטיות השאיפות והדגשים השונים בחינוך ובחיי החברה של הקהילות השונות המורכבות מהורים, ילדים ואנשי צוות.

התפיסה המנחה בחינוך הדמוקרטי רואה בחינוך תהליך למידה התפתחותי המלווה אנשים לאורך כל חייהם, תוך קידום עצמאות, אוטונומיה אישית, רגישות לאחר ולסביבה, שיוויוניות וטיפוח יחס של כבוד ומודעות "לזכויות האדם".
החינוך הדמוקרטי רואה בזכות להכרה של כל פרט כאדם ייחודי, ובזכותו לתת ביטוי לייחודיותו, את הבסיס לקיום מפגש לימודי וחינוכי אשר במרכזו כבוד, סובלנות ואהבה.
החינוך הדמוקרטי רואה בקידום האדם לאוטונומיות, בבחינת הגדרת מטרותיו, ואותנטיות, בבחינת הכרות עם יכולותיו ונטיותיו, בסיס הכרחי לקידום מטרותיו, קידומו האישי ומתן ביטוי ליכולותיו ולנטיותיו הייחודיות.
החינוך הדמוקרטי רואה ביישומן של זכויות האדם הלכה למעשה במערכות חינוך בסיס הכרחי לקידום זכויות האדם בחברה בהווה ובעתיד.
החינוך הדמוקרטי מעודד הכרה בייחודיותו של האחר, הבנה, סובלנות וידידות בין קבוצות שונות בקהילה המורחבת והמצומצמת. החינוך הדמוקרטי דוגל בחברה שיוויונית המאפשרת לכל הפרטים בה הזדמנויות שוות, כזו השואפת לקלוט לתוכה כל מי שמעונין להשתייך אליה. החינוך הדמוקרטי דוגל בקיום דיאלוג על בסיס שיוויוני בין כל הפרטים והקבוצות בקהילה.

מידע נוסף על חינוך דמוקרטי ובתי ספר דמוקרטיים בישראל ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכון לחינוך דמוקרטי: http://www.democratic.co.il
Comments