חטיבה בוגרת - ז' -ט'

הרכב החטיבה:
החטיבה הבוגרת מונה תלמידים ותלמידות. בכיתות ז'-ט'.
תחילת היום ומפגשי החטיבה:
יום הלימודים מתחיל בשעה 8:15 במפגשי בוקר של 15 דקות, במסגרת המפגשים אנו מעדכנים את הילדים בענייני בית הספר ומשוחחים על ענייני היומיום.
השיעור הראשון מתחיל בשעה 8:35. 

מלבד מפגש בוקר מתקיימים מפגשים נוספים. מפגשי בחירה (חד-גיליים) ומפגשי חובה. כל תלמיד/ה יוכל/תוכל לבחור את מפגש החובה שלו מתוך שישה מפגשי נושא. 
בקבוצות המפגש יתקיימו תהליכים קבוצתיים ורכישת מיומנויות חברתיות, לצד עשייה רלוונטית ומשמעותית שיציעו ויגבשו הילדים/ות.
 

ניהול החטיבה:
צוות החטיבה שם דגש על עידוד יוזמה וניהול עצמי בהיבט האישי, בהיבט החטיבתי והבית ספרי. חלק מהניהול העצמי הוא ניהול החיים המשותפים בבית הקבוצתי, תוך ראיית הצרכים השונים ושיתוף פעולה. 

הבית הקבוצתי:
הבית הקבוצתי הוא המקום בו אפשר לנוח, לאכול, לקרוא, לשחק, לפגוש את ילדי החטיבה ולפתח את הכישורים החברתיים, וגם להתעדכן בהודעות ולפגוש את חברי הצוות. השנה תהיה נוכחות מוגברת של אנשי הצוות בבית הקבוצתי. בזמן שהייה של איש/אשת צוות בבית הקבוצתי מתאפשר לו לראות, לסייע, לכוון, וגם להציע פעילויות שלא מן המניין. 

כללי הבית גובשו במהלך השנים עם התלמידים והתלמידות ועוברים התאמה בתחילת השנה. 

מערכת השיעורים המוצעת הינה רב גילית (ז'-יא'), כאשר ישנם שיעורים המוצעים לתלמידים על סמך ידע קודם. צוות החטיבה והמורים המקצועיים רואים חשיבות רבה בקידום יכולות התלמידים/ות בלקיחת אחריות אישית בלמידה. 


צוות החטיבה: אורי, איילת, דקלה, טל חסון, יאיר, מעין, נחשון, ענת מור, שגית. 
ĉ
Hava Tsivoni,
22 בנוב׳ 2012, 13:35
Comments